Erobrer markedet med innovative hjelpemidler

Hjelpemiddelpartner har gått fra en til fem ansatte på litt over et år. – Det er mange utfordringer som fremdeles ikke er løst.

Startupen Hjelpemiddelpartner har det siste året satset at på hjelpemiddel−løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Det har lønt seg, og de har brast inn i markedet.

Ergoterapeut Thomas Falch Eide har tidligere erfaring fra et av de største hjelpemiddelfirmaene i Europa, men sluttet der for noen år siden.

Innovative løsninger

− Jeg hadde lyst til å tilføre noe nytt til markedet, og komme med innovative løsninger. Det finnes mange leverandører av rullestoler og tilpassede senger, men det mangler fremdeles mye, forteller han.

Så i 2017 startet han med støtte fra Innovasjon Norge selskapet Hjelpemiddelpartner, og sammen med et svensk møbelfirma fikk Hjelpemiddelpartner være med på å utvikle en løftestol uten strøm.

− Mange sitter og venter på hjelp til å reise seg. Hvis de da kan reise seg selv, kan de fylle andre primærbehov som f. eks lage mat og gå på do, sier Falch Eide.

Han forteller at stolen har fått god respons på markedet, både hos hjemmebrukere, NAV hjelpemiddelsentral og på institusjoner.

− Active EasyRiser er den første løftestolen i verden uten strøm. Det finnes mange stoler MED strøm, men den er avhengig at man forstår en håndkontroll og får til å trykke på den, forklarer Falch Eide.

Stolen fikk også stor oppmerksomhet på youtube og facebook, der selskapet publiserte en video som viser hvordan den fungerer, og som har fått nærmere en million visninger.

Active EasyRiser hjelper brukere opp av stolen, uten tunge knapper. Foto @ hjelpemiddelpartner

Felles mål

I tillegg til stolen, har Hjelpemiddelpartner lansert flere unike produkter for de som vil klare seg selv, som robot−gripe−hansker og en kroppstørker for de som sliter med å tørke seg etter dusjing.

− Det er jo ikke moro å måtte ha hjelp av ukjente mennesker til å tørke seg, derfor lanserte vi en kroppstørker. Og da den kom ut til brukere, fikk vi tilbakemelding fra flere at de også slet med å vaske seg. Så da lanserte vi en kroppsvasker også, forteller Falch Eide, og legger til av kroppstørkeren også tørker gulvet, slik at den minsker faren for fall på badet.

Og alle de forskjellige produktene kommer ut fra det samme formålet. At flere skal kunne klare seg selv i hverdagen.

− vi ønsker å ha fokus på at folk skal klare ting selv. Vi har eldrebølgen over oss, og det er ikke nok hender til alle. Og vi mener disse produktene kan avlaste institusjoner og helsepersonell i fremtiden, og hjelpe de som vil klare seg selv til å gjøre det.

Falch Eide og teamet har allerede kommet godt inn på markedet, og ble godt mottatt av landets  hjelpemiddesentraler.

− Vi var veldig spent på om NAV ville ta inn produktene på hjelpemiddelsentralene, men vi har blitt godt tatt imot og de sier at disse produktene er det behov for, forteller han.

I tillegg har startupen fått god hjelp av tech−utstillinger. Produktene har stått utstilt på flere Velferdsteknologi−utstillinger rundt om i Norge og Danmark og får stor oppmerksomhet fra miljøet.

− Vi får ukentlige henvendelser fra utstillinger som vil ha inn produktene våre, og det synes vi er veldig bra, forteller Falch Eide.

Nå går veien ut av Norge, og gründerne har begynt å jobbe med Danmark, mens de samtidig utvider markedet i Norge.

− Vi håper at flere institusjoner skal få øynene opp for produktene våre. En god del av våre løsninger kan forenkle hverdagen både for brukere og for helspersonell, avslutter Falch Eide.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!