Det ble registrert 13 236 nye foretak i 4. kvartal 2013. Dette er økning på 5,3 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2012. Totalt ble det registrert 55 282 nye foretak i 2013. Dette er 0,2 prosent færre enn året før og det var en klar nedgang i antall registrerte aksjeselskap på 4,8 prosent.

 

Tallet på nye norskregistrerte utenlandske foretak gikk ned med 25,3 prosent i den same perioden. Samtidig økte tallet på nye enkeltpersonforetak med 4,9 prosent. Innenfor bygge- og anleggsbransjen gikk tallet på nye foretak ned med 5,6 prosent frå 2012 til 2013. Tallet på foretak innenfor undervisning steg med 8,9 prosent i samme periode.

Til tross for nedgangen for bygge- og anleggsbransjen var det i 2013 registrert flest nye foretak i denne næringen (14,5 prosent). Nest flest nye foretak ble registrert innenfor faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting (14,4 prosent).

Ulik utvikling i fylkene

Størst økning i tallet på nye foretak var det i Hedmark, med 6,7 prosent. Hordaland var en god nummer to – med 5,4 prosent. I Nordland ble det registert 10,5 prosent færre nye foretak, mens Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 8,4 prosent. Det ble registrert flest nye foretak i Oslo (21,3 prosent).

Kilde: SSB, 6. mars 2014

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here