Fem nyvinninger som kan revolusjonere helsesektoren

I vår eksponentielle tidsalder skjer det forandringer fra uke til uke innenfor mange ulike samfunnsområder, men det er få steder forandringene og nyvinningene har så potensielt stor innvirkning på livene våre som innenfor helsesektoren.

Nye løsninger, oppfinnelser og bruksområder for ny teknologi fører til at vi i fremtiden vil motta raskere, bedre og mer effektiv hjelp – både i nødsituasjoner og for eventuelle handikap eller helseutfordringer vi måtte ha.

Her er fem spennende eksempler på helseinnovasjoner som kan komme til å revolusjonere landskapet innenfor sine felt.

Prevensjonsapp erstatter p-piller

Den svenske kjernefysikeren Elina Berglund har allerede vært aktuell en stund med sin app Natural Cycles. Gjennom å måle kroppstemperaturen sin hver morgen og mate denne inn i appen kan denne gjennom en algoritme kalkulere hvorvidt man er fruktbar eller ikke den dagen. Tidlige forskningsundersøkelser har vist at appen er like sikker å bruke som konvensjonell prevensjon, og hvis reguleringsmyndigheter tillater det og tilliten hos publikum er stor nok kan den bli et eksempel på virkelig disruptiv innovasjon.

Måler blodsukker uten nålestikk

Apple jobber med å utvikle en ikke-invaderende blodsukkermåler, i følge CNBC. CEO Tim Cook har blitt observert gående rundt på Apples campus med en prototyp av apparatet, som i tillegg til å gjøre hverdagen enklere og fri for nålestikk for millioner av diabetikere også kan vise seg å revolusjonere hvordan vi spiser og drikker. For hvor fristende vil det være å drikke den sukkerholdige brusen når man kan observere i realtime hva slags konsekvenser den har for kropp og helse?

On demand-assistanse for synshemmede

Hvis du er blind eller synshemmet kan du allerede nå ta i bruk Be My Eyes, som kobler synshemmede som trenger hjelp med frivillige via videochat. Appen har per i dag 35 000 synshemmede brukere og over en halv million frivillige hjelpere over hele verden. Den synshemmede bruker kameraet på telefonen til å vise hjelperen det han trenger hjelp til å tyde eller lese, og får umiddelbar assistanse.

Startupen Aira tilbyr et lignende produkt, men har gått for mer ambisiøse teknologiske løsninger enn Be My Eyes. Gjennom å ta i bruk allerede eksisterende smartbriller som for eksempel Google glasses, ønsker de å koble den synshemmede med profesjonelle menneskelige aktører som kan assistere dem med de utfordringene de måtte ha. Det foreligger også planer om å utvikle assistanse basert på kunstig intelligens. Foreløpig er Aira kun tilgjengelig i USA.

Organprinting

3D-printet kroppsvev blir allerede brukt i legemiddeltesting, og selv om printing av biomateriale for det meste er på det eksperimentelle stadiet kan det være kortere vei til praktisk nytteverdi enn man forestiller seg. San Diego-firmaet Organovo har allerede lykkes med å integrere menneskelig levervev inn i mus, og håper å i løpet av de neste tre til fem årene kunne videreutvikle teknologien til en behandlingsform for kronisk leversvikt.

Livredderdroner

Droner har allerede en lang rekke bruksområder, men kan også komme til å spille en rolle i å redde menneskeliv, melder The Guardian. En undersøkelse ved Karolinska Institutt har vist at en drone utstyrt med hjertestarterutstyr, som ved ankomst kan tas i bruk av personer på stedet, når frem til ofre for hjertestans i gjennomsnitt 16 minutter raskere enn konvensjonelle utrykningsmidler.

Ved tilstander som hjertesvikt, der hvert minutt og sekund teller, kan en slik nedkorting i tiden før behandling mottas være med på å redde mange liv. Jakob Hollenberg, som er direktør for Senter for gjenopplivingsvitenskap på Karolinska Institutt, håper hjertestarterbærende droner kan tas i bruk i Sverige i løpet av ett til to år – og ønsker videre å undersøke muligheten for å ta teknologien i bruk ved andre medisinske nødsituasjoner, som ved trafikkulykker og allergiske reaksjoner.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »