Du må gå på trynet noen ganger for å bli en god gründer. Glem snarveiene, og det er heller ingen oppskrift som følger med. Avgjørende og krevende situasjoner hvor du testes som leder gir deg muligheter til å oppdage nye sider av deg selv og dine relasjoner.

Alle som driver i en risiko sport kommer til å falle og slå seg
Det er fremdeles flaut å gå konkurs i Norge. Statistikken er nådeløs.

Åtte av ti gründerbedrifter legger ned innen fem år. Ni av ti innovasjoner feiler i markedet. I Silicon Valley heier man på gründere og spør: How many times did you try?

Å starte egen virksomhet innebærer en stor risiko. Både økonomisk, sosialt og personlig. I Norge er det få marginer for å feile. Tabbekvoten er liten. Vi lever i en perfekt- prestasjonskultur der du skal vise den beste siden av deg selv. Hele tiden. Det vanskelige skjuler du. Det er suksessen som teller, prestasjonene dine, resultatene. Og tjener du mye penger, er det et optimalt mål for suksess.

Gled deg over reisen
Jeg ER feil, sier skammen. Skam er folkesykdom nr. 1, og handler om andres øyne på deg. Hvem tror du at du er? Dens opphav kommer fra å ikke føle seg god nok. Jakten på det perfekte og produktive gjør oss veldig sårbare og utsatte for skam i vår kultur.

Skammer vi oss mye blir vi frakoblet oss selv og omverdenen. Vi ser ikke på det å feile som en del av reisen, som en del av prosessen for å utvikle oss og bli oss selv. Frykten for å gjøre feil hindrer oss i å bli modige, fryktløse og kreative til å finne løsninger som finnes inne i hver enkelt av oss. Når frykten tar overhånd, kommer de gale beslutningene til å overstyre din kreative evne til å finne løsninger, til å ha tillit til prosessen, at den vil deg vel. Vent ikke til du når målet ditt med å feire deg selv, men gled deg over de små skrittene du tar underveis. Vær takknemlig for at du går deg vill innimellom. Du vil som regel komme tilbake til det som er ditt oppdrag og med en større overbevisning..

Selvledelse
Sosiale gründere er nødt til å ta innover seg at det er en krevende reise de drar ut på. Det er ikke forretningsplaner, marked, penger eller cash flow som er den store bøygen, det er selvledelse. Din evne til å lede deg selv gjennom alle stormene du utsetter deg for underveis. Til å ha håp og tillit til prosessen.
At den vil deg vel, for du gjør noe du virkelig elsker.

Du kan ikke være pisselunken, du er nødt til virkelig å elske det du gjør og gi 100% jernet. Du må beslutte deg på at det er dette du vil. Viljen og hjerte må samhandle. Det er første betingelsen for å tåle å stå i løpet. Dette er din drøm, og den kan virke langt unna. Vi er nødt til å fokusere på drømmen vår for å komme oss gjennom dårlige dager. Hjernen blir åpen som en fallskjerm og kreativiteten kan blomstre når du drømmer.

Du skal trene deg på å svømme oppover i fossen. Laksen gjør det når den skal gyte, for å finne tilbake til sitt opphav. Vi må også gjøre det for å bli autentiske i pakt med våre verdier og overbevisninger. Du er nødt til å gå langt utenfor komfortsiden din, puste dypt inn og gjøre det du tror på.

Spiritualitet og sosial rettferdighet
Jeg tror vi alle har en oppgave i livet vi skal utføre. Stor eller liten. Der er en sammenheng mellom åndelighet og sosial rettferdighet som kvekerne anvendte, og som mange i dag har forlatt. Det handler om å finne sin indre flamme og lytte til sitt hjerte.

Er du sosial entreprenør med en mission om å endre verden, er det helt avgjørende at du tar deg selv inn i din indre verden. Når vi er oppdratt i en ytrestyrt kultur krever dette et mindshift – en endring fra å høre på all støyen fra andre som kommer utenfra, til å ta seg tid til å høre på det som kommer fra et ikke logisk sted. Når du møter din indre vegg på veien, er det lett å gå i repetisjons fellen, vi gjør det samme som vi alltid har gjort. Vi jobber hardere i monsterhjulet vårt, og vi bruker press energien vår til å komme oss videre når vi møter utfordringene.

Hvordan finne sin kreative energi?
Creativity is intelligence having fun, sier Albert Einstein. Alle er kreative , men det er en muskel som må holdes vedlike, og du må gi den en sjanse.
Som sosial entreprenør har jeg måtte ta i bruk all min kreativitet for å finne løsninger. Min kreativitet har reddet meg fra å gå for mye i hodet.
I vår prestasjons- og fitnesskultur har vi sluttet å leke. Skolesystemet oppfordrer deg ikke til å følge drømmene dine, ta en sjanse eller gjøre noe noen aldri har gjort før. Folk må våge å følge drømmene sine, ta sjanser og utforske det ukjente. Ellers vil aldri verden bevege seg fremover. Jeg tror at vi må leke mer, for i leken blir vi fri. Da glemmer vi å sammenligne oss med andre, vi glemmer den strenge og vurderende kritikeren i oss. Vi får kontakt med et dypere lag i oss selv og våre følelser.

Co Creation
Som sosial entreprenør som brenner for en sak, må du lære deg samarbeidets kunst. Å bygge gode relasjoner mellom mennesker. For ingen blir god alene. Og det er en kunst å få alle til å spille sammen. Oppgaven din blir å løfte alle frem og gjøre hverandre gode. Og du kan ikke komme med et ferdigsydd opplegg. Kunsten er å starte med en visjon, en idè, og utvikle prosjektet sammen med aktørene som vil være med. Step by step. Det er ikke lett, men når det funker, så funker det. Og da kan resultatet bli større enn noen av oss hadde håpet på.

Train your mind to see the good in every situation
Jeg lærte noe viktig av min far som satt 3 ½ år i en tysk konsentrasjonsleir under krigen. Sult, mangelsykdommer, lus og hardt arbeid ble hans liv i disse årene. Jeg spurte ham hvordan han klarte å overleve. – Jeg ville hjem til min mor, som jeg var så glad i..

Bitten Schei
Mother Courage

Bitten-Schei

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here