Home Greenergy Fornybar energi “Trumper” kull i Kina

Fornybar energi “Trumper” kull i Kina

Foto @ Los Energy

Selv med usikkerheten i utfallet av det amerikanske presidentvalget, la kinesiske myndigheter tidligere denne uken frem sin femårsplan for energiforsyning.

I følge en pressemelding fra Los Energy, blir det kort sagt mer av det gode og mindre av det dårlige i Kina, som i dag er det landet med størst utslipp av CO2. De forventer vanvittige 1 000 TWh økning i strømforbruket i perioden, opp til 7 000 TWh (i Norden bruker vi underkant 400 TWh/år). I dag er 65 % av kraftproduksjonen basert på kullkraft. Denne er besluttet og reduseres til 55 %.

Som erstatning skal de doble vindkraftproduksjonen til 210 GW. Økningen tilsvarer 2,5 ganger det som er av vindkraft i Tyskland. Solkraftproduksjonen skal firedobles. I sum så vil det sette en stopper for økningen i kullkonsumet i Kina, og kan på sikt gi bedre miljø og lavere kraftpriser globalt.

Trump og klima

I følge Scientific American derimot, ser det ikke like grønt ut for verdens nest største utslipper av CO2, USA. I artikkelen hevder nemlig to kilder involvert i Trumps valgkampanje at han kommer til å velge Myron Ebell, en av verdens mest kjente klimaskeptikere, til å lede det amerikanske klimabyrået (EPA), som ble opprettet i 1970 av daværende president Richard Nixon med formål å beskytte miljøet.

Amerika var blant de 177 landene som signerte den historiske klimaavtalen i Paris i desember 2015, for å forhindre klimaendringene, men ettersom Trump ikke vil erkjenne de vitenskapelige bevisene rundt klimaendringene, gjenstår det å se hva den nye presidenten kommer til å gjøre.

EU må øke tiltakene

I følge det europeiske miljøbyrået (EEA), er EU, som ligger på tredjeplass når det kommer til utslipp av klimagasser, på god vei mot å oppfylle målet om å redusere Co2 utslippene med 20 % innen 2020. Målinger for 2015 viser at utslippene er 22 % mindre sammenliknet med det de var i 1990, men de viser også at målingene var noe høyere i 2015 enn de var i 2014.

Skal derfor EU nå målet om 40 % reduksjon innen 2030, må det ytterlige tiltak til, da dagens prognosene viser en reduksjon på 26-29 % innen 2030. Prognosene har derimot ikke inkludert de nye forslagene som binder medlemsstatene til nye, årlige utslippsmål, som vil kunne føre til ytterligere reduksjon av klimagassutslipp.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here