Forskning og innovasjon har gjennom generasjoner vært byggesteiner og drivkraft i Norge. Nå hedrer Posten norske gjennombrudd i en ny serie frimerker!

Hjerneforskning og ultralydteknologi for hjerteundersøkelser er tema for de to første frimerkene i Postens nye serie om forskning, innovasjon og teknologi.De nye frimerkene forteller om banebrytende norske forskningsresultater og skaper bevissthet omkring hva vitenskapelige fremskritt betyr.

Frimerkene er utviklet i samarbeid med Norges forskningsråd, og gir mye kunnskap på en liten flate. Ved å skanne QR-koden på frimerkene kommer du til en nettside hos Forskningsrådet hvor temaet og forskningen bak er forklart.

– Vi ønsker med denne frimerkeserien å løfte frem norske miljøer som er ledende innen forskning, innovasjon og teknologiutvikling på ulike felt, sier konsernsjef Tone Wille.

Hjerneceller og ultralydteknologi

De to første frimerkene har helse som tema. Det første viser det Nobelkomiteen kalte hjernens GPS da Edvard og May-Brit Moser fikk Nobelprisen i fysiologi og medisin. Frimerket viser rutenettverket av celler i hjernen som er avgjørende for evnen til å orientere seg.

Det andre frimerket viser ultralydteknologi for hjerteundersøkelser, som er utviklet av Bjørn Angelsen og Liv Kristin Hatle. Horten-firmaet Vingmed kom inn som samarbeidspartner på slutten av 1970-tallet for å videreutvikle teknologien.

En av landets mest innovative virksomheter

Tidligere i høst kåret Innovasjonsmagasinet Posten Norge AS til en av landets mest innovative virksomheter, og i fjorårets kåring gikk den 373 år gamle virksomheten helt til topps.

Frimerkene er beregnet på vanlige brev innenlands, med en verdi på 17 kroner. De er i salg fra 17. september.