Posten med ny markedsplass for lokale butikker

Som InnoMag skrev om allerede i august kan du nå plukke Oslos beste matvarer fra lokale butikker og få alt brakt hjem til deg på døren via en leveranse fra … Read More

Forskning, innovasjon og teknologi på nye frimerker

Forskning og innovasjon har gjennom generasjoner vært byggesteiner og drivkraft i Norge. Nå hedrer Posten norske gjennombrudd i en ny serie frimerker! Hjerneforskning og ultralydteknologi for hjerteundersøkelser er tema for … Read More

Posten med utslippsfri bedriftspakkelevering i Oslo sentrum

Elektriske biler fra Kina bidrar med miljøvennlig utlevering av bedriftspakker i Oslo sentrum. 1200 bedriftskunder innenfor Ring 1 i Oslo vil heretter få omlag 11.000 pakker levert hver uke helt … Read More