Endringer i samfunnet skaper nye trender, ikke minst på forbrukernivå. Kundebehovet er stadig i endring og det som er moro i morgen er ikke nødvendigvis det som trigger neste måned. Hvordan få ideene som florerer i bedriften til verdifulle innovasjoner?


Å lansere nye ting sjelden, som har manko på kvalitet og liten morofaktor for forbrukerne er ikke nødvendigvis veien å gå. Mange bedrifter ”blir ved sin lest” og bruker magefølelsen i forhold til nye innovasjoner, hvor ofte pengespørsmålet kommer før kreativiteten. Kontinuerlige analyser på forbrukertrender og kundebehov kan hjelpe bedrifter å innovere, men dette blir ofte for kostbart i lengden og kan fort bli nedprioritert.

Å skape rom for nytenkning gjennom åpenhet og eksperimenter kan nettopp være veien å gå for større bedrifter. Med kreativ vinkling og prosjektorganisering kan man lansere nye forretningsområder og samtidig unngå at det blir for kostbart før det hele ender i en stor flopp. Her er stegene vi i 3in.no kan anbefale:

Stegene går som følger:

    1. Check & plan – Jobbe med ideer og brainstorming. Hva er fakta? Hvor er vi nå? Er det noe i omgivelsene som vil påvirke dette potensielle forretningsområdet? Kan vi få mer innsikt fra våre forbrukere?
    2. Fakta og innsikt. Få superbrukere til å teste ut produktet og finne potensielle forbedringsområder… Har du ikke superbrukere? Gå ut på gata og finn dem. Få de til å gi deg gode tilbakemeldinger og eventuelt være med deg å utvikle produktet.
    3. Scenario – Lage ulike scenarioer som kan inntreffe og lage et problem ut av de. Hvordan kan vi løse dette på best mulig måte? På denne måten tenker man mer proaktivt og vil lettere møte problemer når de oppstår..
    4. Levere kvalitet raskt. På denne måten involverer brukerne seg raskere.
    5. Følge opp prosessen ved å kontinuerlig fokusere på kundeverdi, samt forbedre løsningen og prosessen fortløpende.

Steg to forklarer deg litt om hvordan du kan teste en forretningsmodell før du tar den i bruk, og sammen med steg tre får du innsikt i de mest risikofylte hypotesene i forhold til det nye produktet ditt. Ved å følge disse stegene kan du organisere minst mulig mennesker i starten av idéfasen og heller flere mot lansering av en potensiell salgseksplosjon. Du sparer da masse tid og penger og kan organisere mennesker på en mer produktiv og effektiv måte i forhold til innovasjon i bedriften.

Madeleine Øksnes, Redaktør 3in.no

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here