Home Biz Gir 87 millioner for å omgjøre forskningsresultater til nye arbeidsplasser

Gir 87 millioner for å omgjøre forskningsresultater til nye arbeidsplasser

0

Regjeringen gir 87 millioner kroner via Forskningsrådet for å gjøre forskningsresultater med stort potensiale om til lønnsom butikk.

– Det er kjempeviktig at vi satser stort på å lage butikk av all forskningen som skjer rundt om i landet. Forskningen må komme samfunnet til gode. Vi satser på de grensesprengende ideene for at de skal få en sjanse til å bli realisert. På den måten bidrar vi til et bærekraftig velferdssamfunn og flere lønnsomme arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Totalt får 42 prosjekter støtte. De er forskningsmiljøer over hele landet innenfor helse, transport, landbruk, IKT, bioteknologi og nanoteknologi.

– Pengene skal bringe de lovende forskningsresultatene nærmere eller helt fram til kapitalaktører, industri og marked. Og det er kun forskningen med stort potensiale som får støtte. Mange av prosjektene vil utvikle ny teknologi som kan bidra til stor verdiskapning, og har potensial til å løse miljø- og samfunnsutfordringer, sier Røe Isaksen.

– Tildelingen er ekstra stor i år siden flere av Forskningsrådets programmer har gått sammen for å øke midlene til kommersialisering fra forskning. Dette er første del av en opptrapping, og i 2019 vil vi kunne tilby ytterligere midler til kommersialiseringsaktivitet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Blant prosjektene som får støtte er en helelektrisk selvkjørende ferge og et prosjekt som bruker kunstig intelligens i kreftbehandling.

Prosjektet aFerryvil teste en selvkjørende passasjerferge i Trondheim.

– Dette er en viktig milepæl i utviklingen av en ny form for passasjertransport til sjøs, hvor Norge er langt framme internasjonalt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kontrollsystemene til aFerry studeres ved AMOS, som er et senter for fremragende forskning ved NTNU. Senteret har allerede skapt seks mindre selskaper og prosjektet aFerry skal resultere i selskapet Thams AS.

Bedriften Augere Medical som har laboratorium ved Ullevål sykehus er et annet prosjekt. Gjennom mange års forskning ved Simula-senteret jobber de med å oppdage farlige kreftformer i magen på et tidligere stadium. Årlig får om lag 4200 nye personer tarmkreft i Norge og over 1500 personer dør av sykdommen. Prosjektet skal bruke kunstig intelligens kombinert med videoovervåking i endoskopiutstyr, slik at legene med en gang blir oppmerksomme på potensielle uregelmessigheter.

– Vi er opptatt av at samfunnsnyttig forskning kommer flest mulig folk til gode. Norges befolkning blir eldre og lever lengre og vi har stadig høye forventninger til kvaliteten på helsetjenester. Derfor legger jeg og helseministeren frem en egen helsenæringsmelding om dette på nyåret, avslutter Røe Isaksen.

Fakta om Forny2020:

  • Forny2020 er et program i Forskningsrådet som tildeler penger til forskning som gjør at offentlig finansiert forskning kan bli til lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser.  Det er bare de mest lovende prosjektene som får pengestøtte til å bringe forskningsresultater nærmere eller helt frem i markedet.
  • Pengetildelingen er større i år fordi flere programmer i Forskningsrådet har gått sammen for å satse på å gjøre forskningsresultatene om til butikk (det er snakke om disse programmene i Forskningsrådet: BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS, TRANSPORT, MAROFF, BIONÆR og SAMANSVAR i tillegg til FORNY2020).
  • Disse forskningsmiljøene får pengene: ARD Innovation i Akershus, Norfib i Akershus, Bellevacc i Akershus, Kjeller Innovasjon i Akershus, Augere Medical i Akershus, Bergen Teknologioverføring i Hordaland, Dronebud i Oslo, Inven2 i Oslo, Quine i Oslo, Valide i Rogaland, Literate i Tromsø, Medsensio i Tromsø, Norinnova Technology Transfer i Tromsø, Sintef TTO i Trøndelag, Alva Industries i Trøndelag, NTNU Technology Transfer i Trøndelag og Machine Prognostics i Aust-Agder.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst