– Siden 2022 har det vært en mangedobling av GPS-bortfall over Øst-Finnmark.

Det forteller direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Pål Wien Espen, i forbindelse med oppstart av årets jammetest, som startet mandag, på Andøya i Nordland. Denne uken samles det 200 deltakere fra hele verden for å utsette egen teknologi for hacking.

Mens det i hele 2020 var meldt inn totalt 20 dager med utfall av GPS-signaler i Øst-Finnmark, var tallet økt til 120 dager i 2022. Nå i 2023 er det bortfall bortimot daglig.

–Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser, forklarer Espen. Det kan føre til at du får feil posisjon. Et helikopter vil kanskje ikke kunne lande der det ville for å redde en person i nød og mister dyrebare sekunder.

Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot disse signalene.

Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. I stor grad er disse funksjonene basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS).

Fordelene med satellittbaserte tjenester er mange og områder i samfunnet som er avhengige av satellittsignaler øker i omfang. Samtidig kan disse mulighetene gjøre oss sårbare.

– Ved å arbeide sammen med industrien og legge til rette for produktutvikling, er målet med testen å finne sårbarhetene, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i en kommentar.