“Det kommer mye interessant frem ved å sette sammen flere bedrifter med ulike problemstillinger rundt et bord for å drøfte ulike muligheter”

Norges kanskje beste industridesigner, selverklært «fartsidiot» og innovasjonsentusiast Bård Eker har initiert et spennende program der norske SMB virksomheter får råd og veiledning på veien til videre vekst.

Programmet Eker Express er et industriprogram med fokus på designdrevet verdiskapning rettet mot små og mellomstore, godt etablerte bedrifter. Målet er å hjelpe virksomhetene med økt produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft.  Programmet som starter i januar er støttet økonomisk av stiftelsen Teknologiformidling og de 6 virksomhetene som blir valgt ut får en unik sjanse til å få tilgang til Eker Designs store kunnskapsbank; Norges beste industridesignmiljø.

Hva er årsaken til at dere drar i gang dette programmet, Bård?

– Vi har jobbet med små og store bedrifter i over 35 år nå, og med et høyt antall prosjekter og bedrifter hvert år har vi opplevd mange ulike situasjoner, og sett både styrker og svakheter, forteller Bård Eker oss før han tar sats og fortsetter…

–  I de senere årene har det blitt viet stort fokus på start-ups, og start-up bølgen har også truffet oss på Eker Design. Det vi ser er at alle start-ups ønsker seg mye av det de veletablerte selskapene har, og dette tar lang tid å bygge opp og koster mye ressurser. Derfor er også treffraten lav.

– Samtidig som dette skjer legger vi merke til at det er mange av de veletablerte som ikke ser sitt eget potensiale. Det ønsker vi å gjøre noe med, forklarer Bård Eker oss.

Ingrid Gjerdene, daglig leder i stiftelsen Teknologiformidling som støtter programmet økonomisk legger til;

– Aviser og politikere har i dag fokus på gründere og startups, men det er viktig å huske på at små og mellomstore bedrifter (SMB) er en av de viktigste drivkreftene for norsk verdiskapning. La oss ikke glemme at to av tre medarbeidere i Norge jobber i SMB virksomheter og to av tre omsetningskroner kommer fra denne gruppen.

Men er ikke disse virksomhetene allerede både innovative og fremgangsrike?

– Ja, det er mange flotte virksomhetsbyggere rundt omkring i Norge, men med få medarbeidere og mye å gjøre kan det ofte være vanskelig å prioritere innovasjon og nyskapning. Av og til ser vi også at enkelte har en tendens til å ri bølgen vel langt inn på stranden. Vi stilte oss selv derfor spørsmålet: Hvilke muligheter ligger foran disse bedriftene, om de fikk fri tilgang til design og utviklingskompetanse i verdensklasse i en kort og intensiv periode?

Dette er bakgrunnen for at vi i samarbeid med Bård Eker har lansert Eker Express programmet.

Målet er å senke terskelen for å bli mer innovativ – spille ball med de beste og gi de en konkret håndstrekning.

Oppfordringen er klar – meld deg på og møt det nye tiåret med Bård Eker og hans team som en del av ditt team. Du kan lese mer om programmet og melde deg på her.

NB! Om din virksomhet får plass avgjøres etter gjennomført workshop som avholdes sammen med flere andre bedrifter.