Foto: Alibaba

Helse for alle – overalt!

Internett-selskapene som ble helse-innovatører

En studie fra Kina har kartlagt 82 ulike innovasjoner relatert til Covid-19 utbruddet, innenfor ti forretningsområder. De fleste av nyvinningene er relatert til håndtering av selve virus-utbruddet, som tester av syke, sporing av smitte, og teknologi for å effektivisere arbeidet ved sykehus. Etter dette følger karantene-innovasjon: Underholdning, e-læring og lignede. Et område med lite utvikling har vært netthandel. Dette fordi kineserne allerede kunne handle det meste på nett, og lite nytenkning var nødvendig her.

Innovasjonene i studien fordeler seg som følger:

Område Antall
Biotech/helse-data 16
Epidemi-styring 12
Underholdning 12
Informasjonstjenester 11
Servicebransje 10
Utdanning 5
Hjemmekontor 5
Transport og logistikk 4
Finansielle tjenester 4
Offentlige tjenester 3

 

En av de mest interessante observasjonene fra studien, er at store “internett-aktører” som Alibaba og Tencent leder an, også innenfor områder direkte relatert til helse-teknologi. Tradisjonelt har ikke helse vært deres kjerneområder, men selskapene var raske til å se på eksisterende teknologi som en verktøykasse: Nye bruksområder ble raskt utviklet med utgangspunkt i tilgjengelige løsninger. Lokale myndigheter i Kina henvendte seg også tidlig til disse aktørene for i fellesskap å utarbeide nyvinninger. Av de 67 selskapene som har stått bak de kartlagte innovasjonene i studien, utgjør internett-selskapene 29.

De direkte helse relaterte innovasjonene kan sorteres i tre hovedkategorier:

  • Effektivisering av behandling
  • Smitte-reduksjon i samfunnet gjennom sporing
  • Kontakt-reduserende tiltak

Effektivisering av behandling

Kina har et relativt dårlig helsevesen, særlig for fattige og utenfor de store byene. Presset på helsevesenet vil også øke betydelig fremover: 30 år med ettbarnspolitikk har vært katastrofal for alders-sammensetningen i samfunnet. Myndighetene har derfor innsett at utstrakt bruk av teknologi vil være nødvendig i helsesektoren. For eksempel ble verdens første operasjon utført via 5G-nettet gjennomført i Kina i 2019. Da covid-19 utbruddet rammet var det derfor helt naturlig for myndighetene å søke gode teknologiske løsninger.

En viktig nyvinning for å hjelpe sykehusene har vært å bruke kunstig intelligens til å raskt analysere bilder av CT-scannede lunger for å bekrefte smitte. Både Alibaba (mest kjent for netthandel) og Sensetime (mest kjent for ansikts-gjenkjenning) utviklet løsninger for dette. Ved å kun analysere bildene for Covid-19 kunne bilder hurtig-prosesseres, og Alibaba hevder deres løsning var 96% treffsikker.

Ettersom de aller fleste sykdomstilfellene var i Hubei, var det stort behov for medisinsk kompetanse i denne provinsen. Mange leger og sykepleiere fra andre deler av Kina reiste dit for å hjelpe. I tillegg satt teleoperatøren China Mobile opp en 5G-basert løsning for analyser av bilder, slik at leger andre steder i Kina kunne rådgi under behandling. Dette var særlig brukt for tilfeller hvor spesialkompetanse var nødvendig.

Tencent Trusted Doctors (TTD) er en plattform for mobil-baserte helsetjenester. De jobber for å integrere nettbasert konsultasjon med fysisk behandling på en mest mulig sømløs måte. TTD forteller at de tidligere slet noe med å få legene til å ta konsultasjoner via mobiltelefonen. I løpet av perioden har kundenes ønske om dette skutt i været, og selskapet brukte tiden til å få alle sine registrerte leger tilgjengelig på mobil-plattformen.

Sporingsteknologi

Teknologi for å stoppe spredningen av viruset i Kina kan deles inn i fire faser.  Den første fasen startet da omfanget av utbruddet i Wuhan ble kjent i resten av Kina, og handlet om å finne alle som hadde vært i Hubei-provinsen og var potensielle spredere. I den neste fasen ble teknologi brukt for å informere innbyggere om hvor det var smitte, slik at utsatte personer kunne identifisere dette selv. I den tredje fasen ble det introdusert løsninger for kontroll av opprettholdelse av karantene-restriksjoner, og til slutt har automatiserte løsninger for sporing av personer med høy risiko blitt implementert.

Fase 1: Finne folk fra Hubei

Ettersom virus-utbruddet startet i Wuhan, var det første tiltaket fra myndigheter i andre deler av Kina å spore opp tilreisende derfra. Her ble i stor grad enkel, eksisterende teknologi brukt: Kinesere har sim-kort fra sin hjemprovins, slik at det er lett å sende SMS meldinger til folk fra Hubei som for eksempel oppholder seg i Shanghai. Alle tog og flybilletter er registrert til nasjonalt ID-nummer, så myndighetene kunne lett kontakte de som hadde vært i Hubei.

Fase 2: Informasjon om smittefare

Virus-utbruddet sammenfalt med kinesisk nyttår, og svært mange var på reise. Det var derfor viktig å finne ut hvem som hadde sittet i nærheten av smittede på tog og fly. Alle som ble syke utenfor Hubei-provinsen ble bedt om å registrere all reise-informasjon: Hvilke tog eller fly de hadde tatt, og hvilket sete de hadde sittet på. Denne informasjonen ble gjort tilgjengelig og søkbar, slik at alle kunne sjekke om de hadde vært nær en smittet.

Både Baidu, Tencent og Alibaba integrerte informasjon om smittede i sine kart-tjenester, slik at man kunne se om det hadde vært smittede for eksempel på sitt lokale kjøpesenter. Dette ble også lagt inn i navigasjons-veileder på mobilen: Dersom du kjørte inn i et område hvor det var registrert smitte, fikk du automatisk en melding om å være ekstra forsiktig.

Fase 3: Sikre karantene

I begynnelsen av februar ble det innført karantene-regler for alle tilreisende til Kina, og i stor grad også for reiser mellom provinser i landet: Alle skulle holde seg hjemme i to uker etter reise. Mobiloperatørene lanserte en enkel løsning for å støtte i dette, basert på informasjon fra deres nett. Ved å sende en tekst-melding til et bestemt nummer, fikk man en melding tilbake om hvor telefonen hadde vært de siste to ukene. På offentlige bygg og en rekke kontorer, måtte man vise denne tids-stemplede meldingen for å slippe inn.

Fase 4: Automatisk monitorering

I samarbeid med lokale myndigheter har flere selskap utviklet mer avanserte løsninger for automatisk monitorering, særlig basert på lokasjonsdata fra mobiltelefoner. Løsningen som Alibaba utarbeidet for byen Hangzhou har etterhvert blitt implementert i store deler av Kina.

Alibabas løsning er integrert i Alipay, en app så og si alle kinesere har for mobil-betaling. Ved behov, for eksempel når du skal inn på et offentlig kontor, genereres en oppdatert QR kode som viser din risiko-status: Grønn, gul eller rød. Om denne er rød, slipper du ikke inn noe sted, og må holde deg hjemme til den endres. Gul kode gjør at du kan gå ut, men en rekke steder som parker og kjøpesenter vil ikke slippe deg inn.  Grønn kode indikerer null risiko.

Det er lite informasjon tilgjengelig om algoritmene som ligger bak kodene, men man må anta at alle lokasjonsdata brukes, og om en har vært i nærheten av noen som er smittet vil status endres til gul eller rød. I tillegg til mye usikkerhet har det vært flere tekniske problemer: Enkelte har blant annet opplevd endring i sin status fra grønn til gul uten at de har vært utenfor leiligheten i lang tid.

I Shenzhen har Tencent laget en løsning hvor folk selv skal scanne QR-kode i drosjer og på t-bane vogner, slik at det er mulig å spore personer som har vært i nærheten av smittede. I Beijing er denne type løsning integrert med bussbillettene.

Tiltak for redusert kontakt

I tillegg til bruk av munnbind, håndvask og desinfisering, er digital teknologi også nyttig for å redusere muligheten for viruset å spre seg mellom mennesker.

I likhet med netthandel, er kontaktløs betaling allerede så utbredt i Kina at lite innovasjon har vært nødvendig. Det meste av betaling er allerede ved hjelp av QR-koder på mobilen. Her er det Tencents WeChat Pay og Alibabas Alipay som deler markedet mellom seg. Disse betalingsløsningene er også integrert med mange andre tjenester, blant annet buss og t-bane kort: QR kode scannes fra telefonen for å betale for reisen, altså fullstendig kontakt-løst.

Droner ble satt i bruk for å levere medisiner til sykehus og personer i karantene i Hubei-provinsen. Her var det Alibabas hovedkonkurrent innen netthandel, Jing Dong/JD.com som særlig bidro. Jing Dong differensierer seg fra Alibaba ved at de eier hele logistikk-kjeden, og selskapet har i lang tid investert i avanserte logistikk-løsninger for varelevering, som droner og selvkjørende roboter.

Alle med påvist smitte i Kina ble innlagt på isolat, også de uten symptomer og som ikke trengte behandling. Roboter ble brukt for utlevering av mat til disse pasientene, for å redusere menneskelig kontakt. I 2019 åpnet Alibaba et “fremtids hotell”l i Hangzhou, FlyZoo hotel. Her er all room-serivce håndtert av roboter. Disse robotene ble omprogrammert til å jobbe på sykehus for levere mat til pasienter.

Hele studien av de 82 innovasjonene kan leses her

Kronikken er skrevet av Heidi Berg

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!