Hjemmelegene har doblet omsetningen det siste året. I en ny emisjon på 70 millioner blir Kistefos aksjonær, og går inn med 55 millioner i selskapet. Schibsted Ventures opprettholder sin eierandel, og går inn med 15 millioner.

– Hjemmelegene tilbyr en tjeneste som pasientene trenger og ønsker. I tillegg har Hjemmelegene med sin teknologiske plattform vist at de fungerer fint som et supplement til det offentlige når det er behov for det. Vi ser et veldig stort potensial i selskapet og ser frem til å være med å bidra til selskapets videre vekst, sier Investeringsdirektør Kristian Huseby i Kistefos.

Mangeårig eier i Hjemmelegene Schibsted Ventures er også fornøyd med emisjonen.

– Vi er imponert over utviklingen til selskapet. I Kistefos får vi en kompetent finansiell partner som vil kunne bidra til å løfte HJ til nye høyder. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Investeringsansvarlig Christian Horn Hanssen i Schibsted Ventures.

Daglig leder i Hjemmelegene Nicolai Skarsgård er svært fornøyd med utviklingen av Hjemmelegene, og forteller at selskapet nå har passert 100 000 konsultasjoner, og teller over 100 ansatte.

– Jeg identifiserer meg først og fremst som lege, og det vil alltid være viktigst for meg å kunne bidra til å løse pasientens og samfunnets behov for helsetjenester. Vårt utgangspunkt er å hjelpe mennesker der de er. Vi kobler pasientene og deres behov, sammen med det helsepersonellet de trenger til rett tid og rett sted, sier Skarsgård.

Nylig vant Hjemmelegene et anbud i Oslo Kommune om å drifte åtte klinikker i Oslo. Hjemmelegene har jobbet med Oslo kommune om koronatesting gjennom hele pandemien, og nå blir dette samarbeidet altså utvidet.

– Vi har gjennom pandemien lært at den teknologiske plattformen fungerer svært godt på alt fra fotballarenaer, til sykehjem og på gatehjørner. Nå skal vi bidra inn i Oslo Kommunes helsevesen, og fortsette det samarbeidet vi har etablert gjennom pandemien, sier Skarsgård.

Det har vært stor interesse, både blant norske og utenlandske investorer for selskapet under denne emisjonsprosessen, sier styreleder og medgründer i Hjemmelegene, Raman Bhatnagar.

Kapitalen som kommer inn i selskapet skal ifølge Bhatnagar brukes på å utvikle selskapet i tråd med de strategiske føringene som ligger på bordet i dag. Det innebærer fortsatt utvikling av Hjemmelegenes teknologiske plattform og rekrutteringer som muliggjør videre vekst.

– Jeg er veldig fornøyd med å få Kistefos med på laget til Hjemmelegene. Vi deler en felles visjon og jeg ser frem til samarbeidet videre med både Kistefos, Schibsted og de øvrige aksjonærene. De siste årene har Hjemmelegene hatt en fantastisk vekst, og med Kistefos som aksjonær får vi inn nok en eier som deler ideene om hvilken rolle Hjemmelegene har å spille i samfunnet vårt. Vårt sterke team har blitt enda sterkere. Dette er bare begynnelsen, sier styrelederen.