Hvem blir ny sjef i Innovasjon Norge?

Hvem får Norges kanskje viktigste fremtidsjobb? Norges kanskje viktigste stilling er ledig, og over 700 byråkrater får snart en ny sjef – la oss håpe det er en leder med en klar agenda om å være med å bygge et mer innovativt og verdiskapende Norge som får jobben.

 

 

GUNN OVESEN  (bildet) gikk av som administrerende direktør i Innovasjon Norge ved årskiftet, etter 10 år i sjefsstolen. Jakten på hennes etterfølger er i full gang.

Hva kreves av Innovasjon Norges neste leder?

Innspill av Truls Berg, generalsekretær Innovation Forum Norway

Det siste Innovasjon Norge trenger er en sjef som ikke har bevist evne til å skape endring og vet hvordan man bygger verdier.Truls Berg

 

I en verden hvor innovasjon og nyskapning er tidens melodi, forvalter Innovasjon Norge et nasjonalt ansvar og avgjør direkte eller indirekte skjebnen til tusenvis av entreprenører hvert år. Samtidig preges organisasjonen i dag av et villniss av ulike mandat, kombinert med en holdning til de miljøene man er satt til å hjelpe som i liten grad kan betegnes som åpen og innovativ.

Gunn Ovesen har vært leder i alle de 10 årene Innovasjon Norge har eksistert. Hun forlot stillingen ved juletider og i disse dager har hodejegerselskapet Visindi startet jakten på Innovasjon Norges nye leder. La oss folde hendene. Håpe at lederen som velges har innsett tre viktige faktorer som er sentrale for Norges mange entreprenører og dermed for vår felles fremtid;

1. Vi trenger en leder som kjenner farvannet og som tør å utfordre status quo!

Innovasjon Norges nye leder bør ha internasjonal erfaring, være politisk godt skolert, men viktigst av alt så må vedkommende være en endringsagent som kan vise til en vilje og evne til å sloss for en visjon om å bygge morgendagens Norge.

Ingen jobb er viktigere, ingen jobb er vanskeligere enn denne!

2. Vi trenger en leder som evner å få politikerne med på nye tanker!

Innovasjon Norges nye leder må i større grad gå på barrikadene for nye, innovative og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter i tidlig fase, og ta opp kampen for å forenkle dagens villniss av infløkte ordninger. Samtidig må vedkommende ha guts og politisk teft som sikrer at Norge får på plass gode ordninger med skatteincentiver og risikoavlastning, og dette kan kun gjøres i samspill med næringspolitikerne og Nærings- og fiskeridepartementet. Det er liten tvil om at mange dyktige medarbeidere i dagens Innovasjon Norge ender opp å bli styrt av et mandatvilniss som ingen er tjent med.

3. Vi trenger en leder som innser behovet for økt nettverks- og innovasjonsinnsats!

Det må bli større vilje til å støtte en nasjonal innovasjonsinfrastruktur som ivaretar grunderes behov for å komme i kontakt med potensielle investorer som kan tilføre deres ideer kapital og kompetanse. Som det står i Verktøy for Vekst som i år feirer 2 år:  «Deltakelse i innovasjonsbørsen innebærer en gjennomgang av prosjektene og kan sikre mer informasjon for investorene. Deltakelse kan også gi økt oppmerksomhet og gi et bredere kontaktnettverk for gründere». St.mld. 22

Når mer enn 20 norske innovative miljøer og internasjonale tungvektere som Telenor, Microsoft og Opera Software støtter ideen om en innovasjonsbørs er det påtagelig at Innovasjon Norge, 5 år etter at de skrev overnevnte, velger å sitte på gjerdet. En ny leder må innse at private investorer som er villig til å gå inn med kompetanse, egenkapital og et spennende nettverk er en viktig del av et innovasjonsøkosystem. I praksis utgjør denne gruppen som ofte kalles forretningsengler (Business Angels) det viktigste støtteapparatet til håpefulle gründere i den kritiske tidlige fasen..

Snart står Innovasjon Norges styre, i praksis Næringsdepartementet, foran en viktig beslutning med langsiktig strategisk betydning for Norge som verdiskapende nasjon.

La oss håpe de velger en leder med et genuint ønske om å finne frem til morgendagens vinnere, og forståelse for at det handler om å legge forholdene best mulig til rette for vekst.

Fremtiden Innovasjon Norge bør i større grad innta såmannens rolle: Sørge for at frøene får gode vekstvilkår og overlate vekst-og utvelgelsesprosessen til markedet. Det er ingen gitt å vite når fremtidens Statoil, Opera Software og Tomra oppstår, men Innovasjon Norge bør være i front når det gjelder å hjelpe dem frem og for å få til dette, må nye innovative tanker tenkes!

La oss for Norges skyld håpe at rette vedkommende søker og får denne utfordringen!

Oslo den 8. april 2014

 

Følg debatten om Innovasjon Norge

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

2 thoughts on “Hvem blir ny sjef i Innovasjon Norge?

  1. Foreslår Arne Hjeltnes. Han har erfaring fra organisasjonen og tilstøtende org. Politisk nettverk og klarsynt og god kommunikatør.

  2. De trenger en leder som forstår næringsliv, og som kan rekkrutere sine ledere og mellomledere fra næringslivet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *