Hvordan ligger du an lønnsmessig? Hvem tjener hva? Her kan du se om det faktisk er på tide med en prat med sjefen! Eller kan dette være en inspirasjon til hvilket yrke du skal velge?

Statistisk Sentralbyrå gir deg oversikten over hvilke bransjer som tjener mest. Folket i olje og gass har i snitt en årslønn på 764 400 kroner, mens hotell- og restaurantbransjen ligger helt klart i bånn, med bare 339 700 kroner i året.

Årslønna opp 3,9 prosent

Beregnet årslønn for alle ansatte, som er en sammenstilling av årslønn i offentlig og privat sektor, utgjorde 489 200 kroner i 2013. Dette er 18 300 kroner, eller 3,9 prosent mer enn i 2012.

Skjermbilde 2014-03-20 kl. 22.31.27

Kilde: SSB

 

Fett i oljebransjen

Ansatte i olje- og gassutvinning hadde som nevnt en gjennomsnittlig årslønn i 2013 på 764 400 kroner. Dette tilsvarer en økning på 39 300 kroner, eller 5,4 prosent, fra 2012. I finansnæringen og i informasjon og kommunikasjonsbransjen var årslønna også relativt høy, med henholdsvis 681 700 kroner og 624 500 kroner i snitt. I finansnæringen innebærer dette en vekst på 38 400 kroner, eller 6 prosent, fra 2012, mens informasjons- og kommunikasjonsbransjen hadde en årslønnsvekst på 17 700 kroner, eller 2,9 prosent.

Ansatte i industri hadde en gjennomsnittlig årslønn på 489 600 kroner, noe som tilsvarer en økning på 17 300 kroner, eller 3,7 prosent, i perioden. Til sammenligning hadde ansatte i varehandel en årslønn på 433 800 kroner, noe som utgjør en vekst på 14 400 kroner, eller 3,4 prosent.

Til sammenligning hadde ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet en relativt lav årslønn med 339 700 kroner i snitt. Dette tilsvarer en vekst på 9 600 kroner, eller 2,9 prosent.

Offentlig sektor

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i staten, eksklusive helseforetakene, utgjorde 509 700 kroner i 2013. Dette tilsvarer en vekst på 4,1 prosent fra året før. Årslønna for ansatte i helseforetakene utgjorde 507 200 kroner, noe som tilsvarer en vekst på 3,9 prosent. Når det gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner, utgjorde årslønna 452 200 kroner. Det er en lønnsvekst på 3,5 prosent fra 2012.

 

Skjermbilde 2014-03-20 kl. 22.30.58

 

Lønn etter yrker i privat sektor

Generelt hadde lederyrker i privat sektor en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 64 000 kroner per 3. kvartal 2013. Dette er 2 800 kroner, eller 4,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før. Blant lederyrkene hadde administrerende direktører en gjennomsnittsmånedslønn på 73 400 kroner. Dette er 2 100 kroner, eller 2,9 prosent, mer enn på samme tid året før.

Ansatte i akademiske yrker og høgskoleyrker i privat sektor hadde en månedslønn på henholdsvis 55 600 kroner og 47 000 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 1 900 kroner, eller 3,5 prosent, for akademikere, og 1 700 kroner, eller 3,8 prosent, for høgskoleyrker.

Håndverkere i privat sektor hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 35 400 kroner per 3. kvartal 2013. Dette utgjør en økning på 1 100 kroner, eller 3,2 prosent, fra 2012. Ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker økte månedslønna fra 28 600 kroner i 2012 til 29 500 kroner i 2013. Det tilsvarer en lønnsvekst på 900 kroner, eller 3,1 prosent. For ansatte i yrker uten krav til utdanning i privat sektor, slik som renholdere og hjelpearbeidere, økte månedslønna fra 28 100 kroner til 29 300 kroner. Dette tilvarer en lønnsvekst på 4,3 prosent.

 En gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte uten overtid ligger på 41 000 kroner. Det er en økning på 3,5 prosent fra 3.kvartal 2012 til 2013, i følge SSB.

Heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 500 kroner per 3. kvartal 2013. Dette er en økning på 1 500 kroner, eller 3,7 prosent, fra samme tidspunkt i 2012. Til sammenligning utgjorde månedslønna for deltidsansatte 33 800 kroner, som innebærer en økning på 700 kroner, eller 2,1 prosent, i samme periode.

Offentlig og privat sektor

Lønnsstatistikken dekker alle ansatte i norsk økonomi. I statistikken skiller vi mellom ansatte i privat og offentlig sektor. Ansatte i offentlig sektor økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 39 000 kroner i 2012 til 39 900 kroner i 2013. Dette er en lønnsvekst på 2,3 prosent i perioden. Ansatte i kommunene økte månedslønna med 1,6 prosent, til 37 900 kroner, mens statsansatte inklusive helseforetakene hadde en lønnsvekst på 3,6 prosent, til 43 100 kroner. I privat sektor økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 39 800 kroner i 2012 til 41 400 kroner i 2013. Dette er en lønnsvekst i perioden på 4 prosent.

Kvinners og menns lønn

Månedslønna for kvinner, som andel av menns månedslønn, gikk ned fra 86,5 prosent i 3. kvartal 2012 til 85,8 prosent i 3. kvartal 2013. I offentlig sektor ble kvinners andel av menns månedslønn redusert fra 88,9 prosent til 88,5 prosent, mens den i privat sektor derimot økte fra 84,1 prosent i 2012 til 84,2 prosent i 2013.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle mannlige ansatte utgjorde 43 700 kroner per 3. kvartal 2013, mens tilsvarende månedslønn for kvinner var 37 500 kroner. Det tilsvarer en vekst fra samme tidspunkt året før på 1 600 kroner, eller 3,8 prosent, for menn, og 1 100 kroner, eller 3 prosent, for kvinner.

Skjermbilde 2014-03-20 kl. 22.30.49

Kilde: SSB

 

 

Kilde: SSB, publisert 20. mars 2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here