De virksomhetene som har best tilgang på forretningskritisk styringsinformasjon har også best forretningsmessige resultater. Tilfeldig? Neppe.


Virksomhetene med best økonomisk resultat, mest fornøyde kunder og medarbeidere, og størst vekst er også de mest modne på bruk av business intelligence (BI).

Hvorfor er det slik? God forretningsdrift er en evig balansegang mellom å minimere risiko og å ta sjanser når de byr seg. Mellom kortsiktig gevinst og langsiktige resultater. Mellom å lære av fortiden og å predikere hva som vil skje i fremtiden.

En moderne virksomhetsleder må se helhetsbildet på tvers av det som skjer internt i virksomheten (økonomi, kunder, interne prosesser, medarbeidere osv) og det som skjer eksternt (politisk, samfunnsøkonomisk, trender, teknologi, juridisk osv). Det må styres på både strategisk, taktisk og operativt nivå. Dette krever en god utdannelse, bred og riktig erfaring, et godt hode… – og innsikt. Denne innsikten er det BI-løsningen som legger grunnlaget for. Kombinert med utdannelse, erfaring og intellekt, vil relevant styringsinformasjon på alle nivåer i virksomheten gi innsikt som fører til bedre resultater.

Så hvorfor gjør ikke alle virksomheter dette, tenker du? Og dessuten, bruker ikke alle BI? Man leser da om det overalt for tiden. Dessverre er det mange virksomheter som ikke bruker BI-løsninger til å styre bedre. Dette gjelder både for store virksomheter med milliarder i omsetning, og mindre virksomheter. I tillegg er det min hypotese at den generelle modenheten i norske virksomheter som faktisk bruker BI-løsninger er ganske lav. Det finnes helt klart en rekke hederlige unntak, bla hos en del banker og telecomselskap, flere retail-kjeder og enkelte helseforetak. Men i det store og hele mistenker jeg at mange selskaper knapt har kommet over i den fasen hvor BI-løsningen er forretningsmessig lønnsom. Som med så mye annet er de første fasene i en BI-modenhet preget av investeringer, tilpasning og utprøvning. Det er først i de øverste nivåene at man virkelig høster stor avkastning.

Hvordan kommer man så dit? Først må du vite hvor du er, altså hva er din virksomhets modenhet på relevante områder. Og så må man vurdere hvor man ønsker å være. BI-strategien blir da å dekke dette gapet. Undersøkelser viser at de virksomhetene som etablerer et BI Competency Center (BICC) lykkes bedre med å gjennomføre BI-strategien enn de som ikke gjør det.

Dette kan du høre mer om på NextBridge sitt frokostseminar den 9. april. Her vil både metodikk for modenhetsanalyse, BI-strategi og etablering av BICC presenteres, samt at tre kunder forteller om sin tilnærming til BI-strategi.

Dette innlegget er del 1 av 2 om BI-strategi. Del 2 blir å finne på www.biblogg.no og www.3in.no den 15. april.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here