Hvordan skaffe kapital i tidligfasen?

Da Bill Gates nylig var på et lite Norges Visit var han på arrangemenetet “Hva kan den neste generasjon ledere i Norge gjøre for å forbedre verden?” som holdt til i festsalen på Universitetet i Oslo.

I salen satt et spesialinvitert publikum bestående av unge forskere, studenter, bloggere, politikere og andre aktivister.

– Bill Gates ville gjerne møte et ungt publikum, han er opptatt av dialog med unge som kan bli innflytelsesrike. Det synes vi er flott, og inviterte ut fra de studentmiljøene som er relevante for stiftelsen hans, sier Cecilie Grønntun, seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo til DN.

Crowdfunding
Her snakket han om hvordan unge kunne finansere dine prosjekter. – Du må se på forretningsmodellen din og se hva slags investorer du vil ha. Svarte han når Økonomistudentene Gisle Birkeland (27)  og Rahim Nicolay Ali (26) spurte om hvordan man skulle finne gode investorer som vil putte penger inn selv om de ikke får noe tilbake?

Grunnen til dette spørsmålet er at de prøver å stable det “digitale loppemarkedet” Deedly på beina som er en markedsplass hvor alt overskudd går til veldedige bedrifter.

Gates trakk frem crowdfunding som en av mulighetene for å finansiere prosjekter som ikke var typisk investor-mat. Crowdfunding er en måte å få realisert prosjekter på uten kapital, statlig støtte eller store investorer, men ved å få hjelp fra vanlige folk. Beløpene kan være små eller store, man bidrar med så mye man vil. Pengene overføres til kampanjeeier når pengene er samlet inn. Du kan selv eie og drive en crowdfundingsite, du kan legge inn dine kampanjer eller du kan være bidragsyter. Mange har ekstra belønninger til de som bidrar og noen crowdfunding sider lar deg bidra med ting eller tid i steden for penger.

De mest kjente Crowdfunding sidene er Fønd, gir gründeren mulighet til å samle inn nødvendig kapital, kommersialisere og markedsteste produktet/tjenesten, samt etablere et nettverk for videre vekst.  Bidra En norsk side som åpner om kort tid. Kun rettet inn mot veldedighetssektoren. Kickstarter , den kanskje mest kjente innsamlingssiden av alle. Indiegogo , den første store plattformen for crowdfunding i USA. Fundedbyme Svensk side, også tilgjengelig på norsk, som i stadig større grad retter seg mot gründere og oppstartsbedrifter

Andre måter

De tre F´ene
I den første fasen anbefales at man bruker sitt nettverk og forsøker å få familie, venner og arbeidskollegaer til å bidra med kapital, enten i rede penger eller også i form av redusert uttak av lønn i en periode. Det er dette som kalles “Family, Friends and Founders-fasen”.

For å teste ut ideen så raskt og ikke minst billig som mulig kan det å bli en del av betaFactory være veien å gå, dette er i praksis et 90 dagers intenst treningsprogram med en avsluttende eksamen.

 Forretningsengler

Forretningsengler kan være en aktuell kilde til kapital. Dette er uformelle investorer, ofte velhavende privatpersoner, som investerer i høyrisikoprosjekter. Disse ønsker å få god avkastning på sine penger, men investeringene i tidlig fase kan for noen av dem være et bidrag til samfunnet da de kjenner viktigheten av slike tidligfaseinvesteringer for å få det fremtidige næringslivet til å blomstre. Mange av dem syns det er gøy å være involvert i prosjekter og selskaper i tidlig fase. Beløpsstørrelser som forretningsengler investerer i ambisiøse vekstselskaper varierer, men ofte er det i størrelsesorden kr. 300.000 – 3.000.000. Beregninger fra Menon viser at det totalt sett er ca. 2000 forretningsengler i Norge. Vær oppmerksom på at forretningsengler ofte tar et aktivt eierskap i bedriftene de investerer i, og de bidrar da både med kompetanse og nettverk, i tillegg til kapital. Her i Norge har vi nettverket NorBAN (Norwegian Business Angel Network)  som kan hjelpe deg med å presentere deg i ulike forum hvor private aktører er tilstede for å se potensielle investeringsobjekter er Seed Forum, Connect Norge og Venture Lab. Disse bistår ofte også med gjennomgang av prosjektet for å spisse det før det blir presentert til investorene.

Aksjer for arbeid
Ofte definerer de innsatsen i selskapet som ”sweat equity”, det betyr at de ønsker eierandeler for den jobben de gjør i selskapet. Vurder om dette er noe som ønskes å gi andeler for, og vær kritisk til de som kun tilbyr ”sweat equity”.

Profesjonelle tilretteleggere
Det finnes noen få tilretteleggere som påtar seg oppdrag i dette segmentet. De gjør en jobb for å skaffe til veie relevante investorer til selskapet. I denne fasen tar de ofte en meget høy avanse ved suksess, i tillegg til et starthonorar. Ofte må kapitalbehovet ligge på minimum 5 millioner kroner for at det skal være interessant for tilretteleggerne. Betingelser må forhandles i hvert enkelt tilfelle, men i denne fasen kan det være snakk om et initielt beløp på ca. 150.000 og 10% av emittert beløp som suksesshonorar. VentureLab, Saga Corporate og Warren er eksempler på selskaper som kan vurdere å påta seg slike tjenester.

Forretningsplankonkurranser

Det finnes også mange forretningsplankonkurranser både for studenter og grundere. Disse konkurransene er et spring brett videre og kan bidra med kapital, kompetanse, veiledning og nettverk. Noen av forretningsplankonkurransene som er i dag er VentureCup som arrangeres av student organisasjonen Start og Pangstart som arrangeres av Oslo kommune og skal hjelpe grundere fra ide til forretningsplan. Det vanligste med slike konkurranser at er det kåres en til tre vinnere som får penge premie og veileding fra en stor aktør som  skal gi deg kompetansen du trenger for å komme deg videre på veien

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »