Piratkopiering er ikke en uskyldig form for kriminalitet uten ofre. Piratkopier kan skade forbrukernes helse og sikkerhet. Piratkopier skader merkevarenes omdømme, og forbrukerne kan miste tilliten til de ekte produktenes kvalitet.

(InnoMag opplyser om at Patentstyret er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE)

Innovasjon krever pågangsmot og ressurser, og innebærer risiko for de bedriftene som er villige til å være nyskapende. Det er viktig å sikre seg så godt som mulig mot piratkopiering slik at fruktene av nedlagt arbeid tilfaller deg, og ikke den som snylter på din innsats.

Piratkopier berører i dag så å si alle bransjer og produkttyper, som for eksempel matvarer, husholdningsartikler, leker, elektronikk, flydeler, bildeler, insektmidler, sigaretter, møbler osv. Også komponenter og deler til videre produksjonslinjer piratkopieres i stort omfang.

Hedvig Bengston, seniorrådgiver i Patentstyret og prosjektleder for velgekte.no forteller at en del norske bedrifter tar det som et kompliment hvis produktene deres har så stor suksess at de kopieres.

− Men når man skal begynne å gå etter dem som piratkopierer er det kanskje ikke så gøy lenger likevel, sier hun.

Velgekte.no er en opplysningsside for piratkopiering og varemerkeforfalskning, og er et samarbeid mellom Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.
Bengston forklarer at piratkopiering kan føre med seg økonomiske problemer for merkevaren.

− Piratkopiene kan ta urettmessige markedsandeler, vanne ut ditt originale produkt, gi de ekte produktene et ufortjent dårlig renommé og koste bedriften mye tid og penger å bli kvitt. Det aller viktigste utgangspunktet for å vinne kampen mot piratkopier er å registrere rettighetene sine, fortsetter hun.

Les også: Ny OECD-undersøkelse viser bekymringsverdig spredning av piratkopier

Tolletaten passer på

Både i Norge og i utlandet kan du som innehaver av immaterielle rettigheter be tollmyndighetene om assistanse til å stoppe piratkopier. Du kan gi informasjon til tollmyndighetene som gjør det enklere for tolltjenestemenn å avdekke ulovlige kopier.

– Tolletaten kan utføre denne oppgaven på vegne av alle typer foretak så lenge foretaket har rettighetene til et brand, design etc. registrert i Patentstyrets database. Dette betyr i praksis at rettighetene ikke kun kan være registrert i utlandet, men må også være registrert i Norge, forklarer seniorrådgiver i Tolldirektoratet, Elisabeth Nettum.

Tolletaten har en åpen liste over aktive kjennelser her.

− Disse firmaene har gått rettens vei fordi de er klar over at de blir kopiert, og dette gir tolletaten en noe lettere saksgang. Tingretten varsler tolletaten om at vi skal søke og stanse produkter med visse kjennetegn, og en kjennelsen har en varighet på ett år, forteller Nettum.

Hun påpeker at dersom rettighetshaver ikke har en kjennelse, kan man likevel søke bistand direkte fra tolletaten. Søknadsskjema finner du her. I tillegg passer tolletaten også på selv.

− Tolletaten kan også agere på eget initiativ dersom vi mistenker en kopi uten at det foreligger en kjennelse, eller at firmaet har søkt direkte. Varene vil tilbakeholdes i påvente av en eventuell reaksjon fra rettighetshaver, forklarer Nettum.

Seniorrådgiver i Tolldirektoratet, Elisabeth Nettum. Foto @ Inne Rikke Åserud Hus&Bolig

Her er velgekte.no’s tips for å unngå piratkopiering:

− Søk jevnlig i markedet etter piratkopier
En måte å avdekke kopivarer på, er å kontrollere markedet gjennom jevnlige og systematiske søk på markedsplasser og på internett.

− Merk varene dine med unike kjennetegn, – anti-piratkopieringsteknologi
Mange kopivarer ser tilsynelatende identiske ut som de originale produktene. «Genuine fakes» eller «ekte kopier» kan være vanskelig å avsløre. For å gjøre det lettere å avdekke kopier velger flere virksomheter å merke sine produkter med hemmelige kjennetegn, gjerne ved hjelp av ulike teknologiske metoder.

− Publiser liste over autoriserte forhandlere
 Virksomheten din kan publisere en liste over autoriserte forhandlere på nettsiden deres. På den måten vil både kunder og forhandlere kunne fatte mistanke og melde fra hvis de oppdager at varer selges gjennom andre mistenkelige kanaler.

− Gjør avtaler med markedsplasser på nett
Som varemerkeinnehaver kan du ta initiativ til å inngå avtaler og samarbeide med dem som driver markedsplassene på internett. Gjennom et slikt samarbeid kan du hjelpe til med å identifisere falske produkter, bidra til å fjerne annonser og utestenge annonsører som gjentatte ganger krenker dine rettigheter.

− Outsourcing, samarbeidspartnere og underleverandører – Ha klare avtaler om dine immatrielle rettigheter
Hvis virksomheten velger å skille ut produksjon, for eksempel til land i Østen, er det viktig å avtalefeste og utvikle retningslinjer for håndtering av immaterielle rettigheter. Sørg for at dine immaterielle rettigheter ikke bare er registrert i de landene der du selger produktene dine, men også i det landet du ønsker å legge produksjonen til.

−Pakking av ekte merkevarer
Ved å gjøre kvantumspakkene og forpakningen av de ekte merkevarene så distinktiv som mulig, gjør du det vanskeligere for dem som ønsker å piratkopiere. Informasjon om utseende på forpakningen av ekte varer kan deles med tollmyndighetene.