Innovation Forum Norway (IFN) har siden det ble etablert for 7 år siden utviklet seg til å bli Norges ledende nettverk for innovasjonsprofesjonelle. De siste årene har forumet mangedoblet medlemsmassen, og ser nå behovet for å engasjere en person i 100%-stilling, som vil ta ansvaret for å fortsette veksten og den positive utviklingen

(Innlegget er del av mediepartneravtalen for Innovation Forum Norway)

Med mer enn 100 norske private og offentlige virksomheter som medlemmer, og over 600 innovasjonsprofesjonelle i nettverket ser de nå behovet for ytterligere vekst, og styret ser derfor nå etter en leder for IFN i 100%-stilling.

– Med tanke på den kraftige veksten til forumet, har styret besluttet at det nå er på tide å etablere en lederstilling på fulltid for å videreutvikle forumet. IFN har hatt sterk vekst, og Truls har som ildsjel siden starten gjort en formidal innsats for utviklingen for forumet. Han ønsker ikke å gå videre til en 100%-stilling, og vi ser derfor etter en dedikert og visjonær person som kan løfte forumet videre, forteller Anders H. Lier som i dag er styreleder i IFN.

Siden 2009 har Truls Berg, som var med å etablere forumet, vært engasjert som generalsekretær i halv stilling, men ønsker nå å vie fokuset til andre ansvarsområder, blant annet som ansvarlig redaktør og eier av InnoMag.

– Det har vært en sann glede å være med på å bygge opp og lede forumet disse årene, men jeg ønsker nå å frigjøre tid til andre prosjekter jeg også brenner for, samtidig som jeg ser et behov for å åpne opp for nye krefter som kan videreutvikle og forløse det fantastiske potensialet som ligger i forumet, sier Truls Berg som i dag er generalsekretær i IFN.

Innovation Forum Norway sin oppgave er å skape et nasjonalt kraftsenter for økt innovasjonskraft og spredning av fordelene ved innovasjon. Forumet sitt verdiløfte er å gjøre Norge til en innovasjonsvinner, skape økt nytte og konkurransekraft for samfunnet, deltagende foretak og for de enkelte medlemmene. Dette blir ifølge styrelederen enda viktigere satsningsområder fremover.

– Vi går en spennende tid i møte, og samhandling mellom ulike sektorer og bransjer blir stadig viktigere for å frigjøre norsk innovasjonskraft og utvikle ny industri for fremtiden. IFN skal fortsette å fasilitere møteplasser for etablering av gode samarbeid på tvers av privat og offentlig sektor, akademia og forskningsmiljøene, og vi mener at det for Norge ligger et enormt potensiale for å ta en ledende rolle innen både tjeneste- og produksjonsindustrien.

Det er naturligvis viktig å balansere teknologiutvikling med samfunn og velferd. Vi lever i et egalitært samfunn, hvor likverd og likhet star sentralt, og det er dermed viktig å basere fremtidens utvikling på hva som er viktig for samfunnet og beskytte dette. Gode og bærekraftige ideer må realiseres og kan gjerne løftes ut av landet vårt, men vi må jobbe med utvikling og utnyttelse av ny teknologi for å ta en ledende rolle innen tjeneste- og produksjonsindustrien, med industry 4.0 som utgangspunkt, avslutter Lier med stor entusiasme.

Om du ønsker å vite mer om hva stillingen innebærer, kan du lese mer her.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here