Kjære Jens,
Du er statsminister i et land som tradisjonelt har hatt gode kår for nyskapning og gründerskap, men en rekke internasjonale målinger peker på at du er i ferd med å skusle bort denne viktige konkurransefordelen.
Det er synd, fordi Norges fremtid er avhengig av gode entreprenører og de ildsjelene som villig hjelper dem frem.


Du liker jo tall, og i følge din tidligere arbeidsgiver, Statistisk Sentralbyrå, var over 250 000 menn og kvinner i Norge i fjor engasjert i «tidlig-fase entreprenøriell aktivitet», og en fersk undersøkelse gjennomført av MMI for DNB, viser at hver tiende nordmann går svanger med en ambisjon om å etablere egen bedrift.

Samtidig viser tall fra Europakommisjonen at over 85 prosent av de nye jobbene opprettet de siste 10 årene er skapt av små og mellomstore bedrifter (SMB).

Bak disse tallene finnes entreprenører med både små og store ambisjoner. Noen bygger håndverksbedrifter, mens stadig flere bygger service, – og teknologibedrifter, og alle bygger de kunnskapsbedrifter som sloss på et stadig mer globalt marked. Til sammen sørger de for Norges innovasjonskraft og bidrar til særdeles viktig verdiskaping i samfunnet.

Samtidig er det viktig å huske på at bak de fleste grundere som lykkes så finnes det en eller flere gode hjelpere som har bistått med kapital, kunnskap og kompetanse.

Allerede i 2003 ble det påpekt fra Næringsdepartementet at slike ildsjeler spilte en avgjørende rolle for å sikre at flere av landets mange håpefulle grundere ikke går nedenom og hjem, men i stedet kan vende hjem med markedsandeler, overskudd og velfortjent ære.

Vi leser og hører at du og din regjering forsøker å legge til rette for entreprenørskap og etablering av nye bedrifter, men den triste sannhet er at i løpet av disse 10 årene har dere så langt ikke bevilget en krone eller løftet en finger for å avhjelpe problemet. Realiteten er at ildsjeler som våger seg inn for å hjelpe ofte motarbeides og neglisjeres av virkemiddelapparatet, i tillegg til å straffes av et skatteregime som begunstiger shippingmagnater og eiendomsbaroner.

I helgens aviser kunne vi lese at du som statsminister tar æren for at norske redere har nullskatt. Misforstå oss rett, vi har ingenting i mot norske redere og unner bransjen gode konkurransevilkår. Likevel, det er for mange av oss en gåte at Arbeiderpartiet og LO ikke innser det paradoksale i en situasjon der landets redere nyter godt av nullskatt og gunstige særvilkår, mens de som gjør mest for å skape nye arbeidsplasser og hjelpe det nyfødte næringsliv avfeies med tomt prat.

Her er tre tiltak som kunne innført over natten og som ville monnet for ildsjeler i vinterlandet Norge;

  1. Fjern skatt og arbeidsgiveravgift de første tre årene og innfør skattestimulans for godkjente private investorer a la SkatteFUNN. Fjern samtidig formuesskatten slik at norske investorer ikke straffes for å investere og eie i Norge.
  2. Gründerne og de som hjelper dem er vår tids egentlige helter, rydd derfor plass til en årlig feiring av de beste norske oppstartsmiljøene og send et telegram når de vinner kontrakter – du gjør det jo når Norge vinner på idrettsarenaen. Hvorfor ikke på en langt viktigere arena for Norges fremtid?
  3. Gjør det økonomisk interessant å investere i tidlig fase virksomheter, og sørg for at beløpet tidlig fase investorer investerer i en nystartet virksomhet matches fra Innovasjon Norge, og deretter dobles ved hjelp av EU’s Investment Fund. Selv om vi ikke er flere enn 5 millioner nordmenn vil dette sammen med åpning for crowdfunding hjelpe mange grundere.

Skal Norge lykkes i årene fremover trenger vi uten tvil flere som skaper sin egen virksomhet. For å underbygge denne utviklingen trengs et marked der energiske entreprenører kan presentere sine ideer og ekspansjonsplaner for ildsjeler med kunnskap, kompetanse og kapital.

Det er på høy tid vi får økt nasjonal oppmerksomhet om verdien dyktige norske forretningsengler representerer. Det er ingen gitt å vite hvilket postnummer som fostrer den neste Finn.no, Opera eller Norwegian, men vi vet allerede nå at det vil være engasjerte ildsjeler som bidrar til å gjøre det mulig.
Det har vært pratet lenge nok, – på vegne av norske entreprenører og deres gode hjelpere ber vi om handling NÅ!

Av Truls Berg, generalsekretær i Innovation Forum Norway og styreleder i NorBAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here