Open Innovation Lab of Norway går sammen med professor Sjur Dagestad og hans Innoco innovasjonsnettverk i en spennende fellessatsing som vil bringe økt innovasjonskraft til norske innovatører.

Nysatsingen blir hetende Innovation Forum Norway og Sjur Dagestad går samtidig inn i Open Innovation Lab of Norways faglige råd som ledes av professor Tor W. Andreassen. Rådet har medlemmer som blant annet professor Arne Krokan, Yngvar Ugland, DNB og Åse Lunde, Standard Norges nye bærekrafts- og innovasjonsdirektør.

«Det er med glede vi ønsker Sjur og hans innovasjonsnettverk velkommen inn i Innovation Forum. Når Norges to ledende innovasjonsnettverk går sammen vil det gagne alle innovasjonsprofesjonelle i hele landet. I tillegg vil arbeidet som Innovation Forum nå setter i gang for å stimulere til økt satsing på innovasjon, bærekraft og generell verdiskaping i Norge, føre med seg konkrete fordeler for alle deltagerne», sier Truls Berg, leder av Open Innovation Lab of Norway og Innovation Forum.

I Open Innovation Lab of Norway samles innovasjonsledere fra 50 av Norges mest innovative virksomheter på tvers av sektorer og tradisjonelle skillelinjer for felles dialog, kunnskaps- og erfaringsutveksling. Forumet fungerer som en arena for de som jobber mest bevisst med innovasjon, og bidrar til å sette fokus på viktige utfordringer Norge som nasjon og norske virksomheter i en stadig mer global kunnskapsbasert verden må forholde seg til.

I en kunnskapsbasert økonomi er innovasjon i økende grad et resultat av virksomhetenes samspill med sine omgivelser. Ideer, impulser og nye teknologiske løsninger kommer fra kunder, leverandører, konkurrenter, forsknings- og kunnskapsmiljøer. Vårt mål er å aksellere våre medlemmers innovasjonsprosesser, hjelpe dem med å skanne verden etter de beste verktøy, metoder og muligheter og hjelpe dem med å lykkes.

«Vi er overbevist om at økt kunnskap og bedre informasjonsdeling er nøkkelen til å skape mer innovasjon i Norge, og er imponert over det engasjementet våre medlemmer utviser for å øke verdiskapningen i sine respektive virksomheter», sier Truls Berg.

«Innocos innovasjonsnettverk er et personlig nettverk bestående av 172 Norske innovatører. I 2021 og 2022 har vi vært ute på en faglig reise for å styrke innovasjonskompetansen hos den enkelte. I øyeblikket kondenseres dette arbeidet i en ny, norsk innovasjonsfagbok, som vil komme om noen måneder. Vi har sett på flere måter å videreføre nettverket på, og sammenslåingen med Open Innovation Lab of Norway er helt klart den mest spennende», sier Sjur Dagestad.

«Innocos innovasjonsnettverk er den personlige arenaen hvor norske innovatører møtes og diskuterer fag. Når nettverket nå fusjonerer med Open Innovation Lab of Norway vil det føre til en styrkning av norsk innovasjonskompetanse. Dette vil være en av de mest konkrete norske satsninger innen Hva skal vi leve av etter olja», sier Adnan Helja fra Hallingdal Innovasjon som leder faggruppen for forretningsmodell i Innocos Innovasjonsnettverk.

Innovation Forum Norway er nylig opprettet av Open Innovation Lab of Norway og deres partnere for å gi et tilbud til alle de som ønsker å bli bedre på kunsten å innovere. Forumet har som mål å styrke medlemmenes innovasjonskompetanse og henvender seg enhver endringsagent som søker nyttige tips, verktøy og løsninger for å bli bedre på innovasjonsområdet.

Nettverket vil sette inn målrettede tiltak for å skape endring og mestring der hvor landet og medlemmene vil trenge det i tiden framover. Forumet kjennetegnes av en felles erkjennelse av at de fleste virksomheter sitter på en gullgruve av ubenyttede ideer som ved intelligent bruk kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter.

Det nye fusjonerte nettverket vil bli ledet av Truls Berg, som nylig ble valgt inn på listen over verdens 10 ledende tankeledere innen innovasjonsområdet av Thinkers360. Truls er også ansvarlig redaktør i InnoMag, innovasjonsmagasinet du nå leser og som han startet for 10 år siden siden i fortvilelse over at ingen skrev om alt det flotte som skjer på innovasjonsområdet.