Denne uken undertegner Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) avtaler om flere milliarder kroner i finansiering som skal komme norske virksomheter til gode.

Avtalene med EIF betyr at Innovasjon Norge får økte muligheter for å gi lån og garantier til bedriftene med gode betingelser. Trolig vil så mange som 1600 små og mellomstore bedrifter kunne benytte seg av tilbudet, som er rettet inn mot bedrifter med prosjekter innenfor grønn omstilling, innovasjon og vekst.

Innovasjon Norge lanserer også en stor satsing for å styrke tilgangen på bankfinansiering. Vekstgarantiordningen gir samarbeidende banker betydelig økte muligheter til å tilby kreditter og lån.

Samtidig inngår DNB en avtale direkte med EIF, for å øke kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter ytterligere.

Vi i Innomag kommer tilbake med mer om dette etter at avtalene er signert og vi har fått mer konkret informasjon om hvordan dette hjelper norske endringsagenter.