Når Oslo Innovation Week går av stabelen fra 25. til 28. september er det med The Innovation Effect som deltaker for andre året på rad.  Sammen med partnere og to student-team skal de ha fokus på bærekraftig energiproduksjon og detaljhandel.

– Gjennom å samarbeide med The Innovation Effect og studentteamet forsøker vi også å heve bevisstheten rundt rollen voksende teknologier spiller i energiindustrien, og den sentrale rollen bærekraft har i å forme hvordan Statoil vil skape verdier i fremtiden, sier Ragnhild Ulvik, som er sjef for innovasjon i Statoil, i en statement.

– Bærekraft avgjørende

Startupen, som kobler studenter og selskaper med innovative bedrifter med målsetning om å skape en innovasjonseffekt, har i år med seg Bergans og Statoil på laget under Oslo Innovation Week. To team med studenter vil få tildelt hver sin case, der hovedfokus ligger på miljøvennlige produkter og tjenester, åpenhet og transparens. Dette er viktige temaer for den norske oljegiganten

– Bærekraft er et avgjørende punkt for både Statoil og den norske olje- og gassinndustrien. Statoil tror at et lavt karbonfotavtrykk vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige i fremtiden, og er fokusert på å utvikle businessporteføljen vår for å generere høye inntekter med et lavt karbonfotavtrykk.

Skal utrede blockchain-muligheter

Studentene som skal jobbe med Statoilcaset skal se nærmere på potensialet for blockchain-teknologi i energibransjen, og finne ut hvordan denne eventuelt kan integreres i verdikjeden til selskapet på en god måte. Tittelen på caset er «Shaping the future of energy», og studentenes utfordring blir å utrede mulighetene for å ta i bruk blockchain for å gjøre Statoil mer bærekraftige og transparente.

InnoMag har snakket med Annette Fosaas, som er daglig leder i The Innovation Effect.

– Statoil er en stor og spennende aktør, og hele oljebransjen gjennomgår store endringer for tiden. Med tematikken i Oslo Innovation Week i år var blockchain-teknologien et ideelt tema å ta tak i – det er interessant for både oss og studentene, og for publikum. Det er ikke bare Statoil som engasjerer seg i denne teknologien, det er også stor interesse utenfor landets grenser, svarer hun på spørsmål om hvorfor akkurat Statoil  og blockchainteknologi ble ett av årets caser.

Håper på nye perspektiver

– Statoil forventer at det tverrfaglige studentteamet tar i bruk hele bredden av evner og erfaring for å utfordre synet vårt på innvirkningen voksende teknologier som blockchain kan ha i bransjen vår. Vi håper at dette kan bringe annen innsikt og andre perspektiver en det vi ville ha kommet frem til på egenhånd, forteller Ulvik i Statoils uttalelse.

Siden 2015 har The Innovation Effect tilbudt innovasjonsprogrammet Skills to grow. Fra oppstarten og frem til i dag har de jobbet med over seksti prosjekter, og samarbeidet med 40 selskaper og over 250 studenter.

– Vi kjører en fasedelt innprosess – først rekrutterer vi tverrfaglig, for å sette sammen et team som innehar den aktuelle kompetansen for å jobbe med et bestemt prosjekt. Så benytter vi Diversity Icebreaker – utviklet av Human Factors – som bidrar til å sjekke hvilke preferanser studentene har i et team, hvilke roller de er komfortable i og ønsker å innta. Dette gjør vi både for å sikre god leveranse til selskapene, og for å sørge for best mulig læring. I tillegg mentorerer vi studentene underveis, for å sikre kvalitet og gi gode øvelser.

Vil være brobygger

Fosaas forteller at The Innovation Effect ønsker å være en brobygger, og har funnet sin rolle i krysningen mellom studentenes kompetanse og bedriftene.

– Poenget med det hele er å få frem den nye generasjonens ferske perspektiver – og her synes vi det er veldig spennende å jobbe med et etablert selskap som Statoil. I fjor var Orkla en av samarbeidspartnerne, og studentene skulle undersøke hva slags forventninger til bærekraft som eksisterte hos kundegruppen under tretti år. Til slutt endte de opp med en innovativ, grønn langtidsstrategi – og bærekraftenheten i Orkla har siden brukt dette i kommunikasjonsstrategien sin. En av studentene som jobbet med prosjektet endte også opp med en traineestilling i selskapet.

I tillegg til å dra nytte av kompetansen i studentteamet er Statoil glad for å kunne være med å bidra til læring for studentene.

– Statoil ønsker både å bli utfordret av studentene og å stimulere læring og samskaping mellom unge, kreative hoder og Statoil-teamene som jobber med disse temaene.