Norden gjorde det bra og to norske selskaper utmerket seg nok en gang i SAS Institute’s globale Hackathon konkurranse SAS Hackathon.

70 lag fra hele verden kvalifiserte seg til konkurransen og sendte inn totalt 50 bidrag. Telenor vant prisen for beste teknologiske løsning for prognoser. Norge gjorde det bra og ble annerkjent for innovasjon innen både telekom og helse.

– Målet med SAS Hackathon er å bygge løsninger som er praktisk nyttige. Konkurransen er en inkubator for test av innovative analyseløsninger, sier Einar Halvorsen, ansvarlig for hackathonet på SAS Institute.

Over 100 personer har vurdert bidragene. I motsetning til andre hackathons har deltakerne jobbet på nett i en måned, med støtte fra SAS Institute. Under hackathonet har de også fått mulighet til å nettverke med andre deltakere. Konkurrentene har brukt teknologier som maskinlæring, naturlig språkbehandling, databasert videoovervåking (computer vision), datavisualisering og tilkoblede enheter (IOT).

Her er de tre vinnerne fra Skandinavia:

Team 4-kasting (Norge). Teamet fra Telenor vinner den tekniske kategorien ”Forecasting”, altså prognoser på norsk. Leverandøren bak verdens raskeste mobilnett har bygget en løsning som analyserer hvor mye nettverkskapasitet som kreves for best mulig prestasjon uten at den blir for dyr og resulterer i overkapasitet. Ved hjelp av maskinlæring og visuell prognose kan nettbruken i ulike situasjoner forutsees, og bidra til besparinger til flere millioner kroner for teleselskap.

Team Funka (Sverige). Konsulentselskapet Funka Nu er den store vinneren i tre kategorier: Bransjekategorien Telecom & Media, teknologikategorien Computer Vision (databasert videoovervåking) og totalvinneren i EMEA. Databasert videoovervåking, karaktergjenkjenning (OCR), maskinlæring og testautomatisering er brukt for å vurdere hvor enkle nettskjemaer er å bruke. Evalueringen er beregnet på både brukere med funksjonsvariasjon og uten, og gir forslag til løsninger på problemene som oppdages i skjemaene.

Green Swedbank (Sverige). Vinner i bransjekategorien Bank. Teamet med medlemmer fra Swedbank og KPMG har opprettet et kontrollpanel med SAS Visual Analytics for å vurdere risikoen for flom og hvilke kostnader disse kan medføre. Scenarier er laget for å forutsi hva som kan skje om 100, 200 og 1000 (!) år.

I Norge ble også Knowit anerkjent for en innovativ løsning innen helseteknologi som kan identifisere hvilke mennesker som kan utvikle diabetes. Løsningen baserer seg på helsedata fra 30.000 diabetespasienter.

Andre vinnere i konkurransen inkluderte løsninger for å tilrettelegge for sykling i byer, korrekt fakturering av helsetjenester, optimalisering av økonomisk støtte i forbindelse med pandemien, optimalisering av markedsføring og mye annet spennende.

– Vinnerne av vårt hackathon har brukt SAS Institutes teknologiløsninger på en inspirerende måte. Det er gøy å konkurrere, men det å samarbeide og oppdage ting er den virkelige drivkraften bak SAS Hackathon, avslutter Peter Lundqvist, programleder for SAS Hackathon ved SAS Institute.