Home Biz Intern uro i DogA – virkemiddelapparat med varsellampene på

Intern uro i DogA – virkemiddelapparat med varsellampene på

0

Uroen i Design og Arkitektur Norge det siste året har ført til budsjettsprekk og gjennomtrekk av ansatte. Nå foreslår Næringskomiteen å flytte ressurser til initiativ utenfor Oslo.

Siden DogA ble opprettet etter sammenslåingen av Norsk Form og Norsk Design i 2015 har over tjue ansatte sluttet. Bare i løpet av den siste måneden har det kommet frem at både administrerende direktør, administrasjonsdirektøren og kommunikasjonsdirektøren forlater organisasjonen. Adm. dir. Trude Gomnæs Ugelstad er den tredje toppsjefen som forlater DogA på tre år, og kilder i DogA peker på at antallet interne møter til tider har vært langt høyere enn eksterne møter.

Skal fremme design og arkitektur

Målsetningen da næringsdepartementet tok initiativ til sammenslåingen var å frigjøre ressurser til å fremme norsk design og arkitektur. I oppdragsbrevet fra departementet i 2015 står det at DogA skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. I stedet har organisasjonen de siste årene blitt en kasteball mellom ulike interesser, og et eksempel på at Næringsdepartementet ikke følger opp sine egne vedtak.

I en tid hvor design fremstår som viktigere og viktigere har DogA klart kunststykket å bli mindre og mindre relevant. Etter sammenslåingen for fire år siden har mye av aktiviteten til de ansatte handlet om internmøter, frustrasjonen er i følge våre kilder høyere enn Postgirobygget – og Aftenposten forteller om ansatte som har følt seg presset ut av DogA.

Kostbare konflikter

Dyr har uroen også blitt: Bare i løpet av 2017 har den lille virksomheten brukt over 4 millioner på konsulenter knyttet til arbeidsforholdene. Etter tredje kvartal av 2017 lå det an til en budsjettsprekk på nærmere en million. Blant annet har det blitt brukt nesten 775 000 på juridisk bistand i inneværende år, noe som er over fire ganger mer enn i 2016. DogA får årlig 70 millioner i statsstøtte.

Nå stiller Næringskomiteen spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig å samle alle stillingene knyttet til DogA i Oslo, og foreslår å flytte ressurser ut av hovedstaden. I komiteens instilling om bevilgninger for neste års statsbudsjett heter det blant annet:

«Komiteen mener regjeringen må vurdere om det er hensiktsmessig å ha alle stillingene lokalisert i Oslo. En økt regionalisering av stillingene vil kunne skape god dynamikk mellom ulike miljø og styrke regionale fortrinn.»

De ønsker også at DogA skal ha et tydeligere mandat på å legge til rette for samarbeid med lokalt forankrede initiativ i øvrige deler av landet.

– Departementet fornøyd med leveransen

Konstituert direktør Tor Inge Hjemdal sier til InnoMag at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av en organisasjon som preges av uro, og han peker på at DogA har lykkes med å skape positiv samhandling mellom arkitekturfaget og designfaget.

– Departementet er så vidt jeg forstår godt fornøyd med leveransen, påpeker han, og roser medarbeiderne for innsatsen. På vårt spørsmål om ikke det har blitt vel mye strategiarbeid og litt vel lite eksekvering siden fusjonen velger Hjemdal – som begynte i april 2016 – å gjenta at DogA leverer på sine mål.

Vi i InnoMag håper julefreden nå senker seg over DogA og deler våre kilders bønn om at mer av innsatsen i 2018 brukes eksternt. Vi håper derfor Hjemdal og hans team lykkes med å fokusere innsatsen på områder som teller – design og arkitektur er alt for viktig til at næringsminister Monica Mæland kan slå seg til ro med en virkemiddelaktør som produserer flere strategipresentasjoner enn norske innovasjonssuksesser.

Mens noen ønsker flere DogA-ressurser fordelt regionalt er andre krefter etter sigende travelt opptatt med å foreslå overfor departementet at DogA innlemmes i langt større Innovasjon Norge. Her er nok ikke siste ord sagt.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst