På Fornebu sitter det norske IT selskapet InXight, – og som det nyeste medlemmet i Open Innovation Lab of Norway stilte vi nyvasket og nyskjerrig opp til et intervju. Vi hadde nemlig hørt at de er i ferd med å lansere en ny versjon av programvareløsningen som hjelper norske ledere med å håndtere utfordringene rundt bærekraft og innovasjonsmålinger. 

Vi ble tatt i mot av Anders Holte, CTO i InXight og markedsdirektør Thanh Nguyen som satte seg ned med oss og ga oss en kjapp innføring;

– Det hele startet med et styringssystem for å gi ledelsen oversikt over pågående initiativer i selskapet og oppfølging av KPI’er og risiko. Norske kunder som bla. Avinor har brukt løsningen Strategy Orchestrator i flere år, – og sett fordelene når strategi skal gjøres om til konkrete handlinger, forklarer han oss ivrig og fortsetter;

-Avinor bruker løsningen flittig og integrerer nå sitt bærekraftsarbeid i løsningen, både for å sikre tettere oppfølging og raskere forankring. Nylig har vi i InXight også lansert Innovation Orchestrator og vunnet kontrakter med Oslo Sporveier og den kjente norske elektrogrossisten Berggård Amundsen.

InXight sin løsning gjør det lettere å knytte bærekrafts -og innovasjonsinitiativer mot selskapets mål, og synligjøre arbeidet for toppledelsen og resten av organisasjonen. Problemet er jo at bærekrafts -og innovasjonsinitiativer altfor ofte ikke integreres godt nok i selskapsstrategien og inkluderes i styringssystemene. Selskapene mister da ofte fokus på mål og retning rundt bærekraft og innovasjonsarbeidet, forklarer Anders ivrig.

Berggård Amundsen bruker løsningen for å styrke innovasjonsarbeidet.

-Vi valgte Innovation Orchestrator fordi vi har mange prosjekter gående parallelt som vi trenger bedre oversikt og kontroll på. I systemet legger vi inn prosjektene i korrekt fase og vi bruker fase-kriterier før vi flytter dem videre i funnelen. En slik metode fører til mer likebehandling av alle prosjekter og vil på sikt gjøre det enklere å sammenligne ROI på prosjektene og dermed terminere de som gir lavest ROI. I tillegg får vi god oversikt over innovasjonsgraden vår, og ser at vi har en balansert portefølje med alt fra inkrementelle innovasjoner til mer disruptive, forklarer Heidi Amundsen, Innovasjonssjef i Berggård Amundsen AS.

InXight – nytt medlem av Open Innovation Lab of Norway

Ja, det stemmer, sier Anders når vi spør om deres inntreden i Norges ledende nettverk for innovasjonsprofesjonelle, Open Innovation Lab of Norway,

-Vi har dog lenge hatt et tett samarbeid rundt utvikling av løsningen Innovation Orchestrator, – og arbeidet ble faktisk startet på et medlemstreff noen år tilbake. Behovet for en mer strukturert og prosessorientert tilnærming deles jo av de fleste større og mellomstore virksomheter landet rundt, sier Anders ivrig og utdyper;

-Dette er en løsning som er utviklet for å gi full innsikt i alle innovasjonsprosjektene og ideer som virksomheten høster inn. Gjennom løsningen kan ledelsen få total innsikt i pågående innovasjonsprosjekter og følge de ulike prosjektene opp på en enkel og brukervennlig måte. Viktigst er likevel verktøyets fordeler som et arbeidsbesparende hjelpemiddel i hele prosessen fra ide’ og frem til ferdig produkt eller ny tjeneste, – og løsningen er spesielt tilpasset for innovasjonsprosjekter som støtter den nye internasjonale standarden ISO 5600. Vi har fått mye skryt for dashboardløsningen som sikrer god oversikt, selv om det alltid er utfordrende å måle innovasjon på meningsfylt vis, smiler Anders.

Markedsdirektør Thanh Nguyen som også er med på samtalen peker på at som en del av selskapets inntreden som medlem i Open Innovation Lab of Norway vil de øvrige medlemmene innvilges en egen medlemspris, mer info om dette finner interesserte lesere på selskapets hjemmeside her.

Inxight dashboard

Bærekraftsmålinger

Før vi avslutter viser Anders Holte oss også en dashboardløsning som hensyntar de ulike aspektene av ESG faktorene som stadig flere virksomheter må rapportere på. Sjelden har vi sett de ulike faktorene så tydelig og pedagogisk synliggjort!

Det er tydelig at InXight gleder seg til å lansere denne, og vi forstår at løsningen som vil lyde navnet Sustainability/ESG Orchestrator allerede testes ut hos enkelte kunder. Likevel, våre forsøk på å høre mer om den lanseringen mislykkes – dette en åpenbart en nyhet de ønsker å spare og vi lover å komme tilbake før sommeren tar oss.