Innovative KF og Orage inngår et spennende samarbeid om digitalt leseverktøy til norske elever!

Det digitale leseverktøyet lar læreren tilby det samme tekstinnholdet til alle elevene, i tre ulike vanskelighetsgrader. Det betyr at alle elevene kan være med å diskutere teksten og svare på spørsmål i plenum. Læreren følger elevens leseprogresjon i et digitalt lærerrom og tilpasser tekstene til elevens nivå.

Verktøyet bidrar til individuell opplæring og hjelper til med å unngå stigmatisering og manglende effekt av spesialundervisningen.

Arena for tverrfaglighet

– KF har bred erfaring og kompetanse på digitale verktøy som vi tilbyr til det offentlige Norge. Denne kompetansen tar vi nå med videre i utviklingen av digitale læremidler og vi ser på samarbeidet med Orage som et riktig ledd i denne utviklingen. Verktøyene vi nå er i ferd med å utvikle vil bidra til enda større kompetansedeling blant lærere, sier Thor Jørgen Kristiansen, administrerende direktør i KF.

Øyvind Therkelsen, Forlagssjef i Orage, legger til:

– Vi er glade for å kunne slå vår kunnskap sammen med KF. Sammen skal vi utvikle en nasjonal undervisningsplattform basert på delingskultur og tilpasset ny læreplan (L20). Dette blir en arena hvor lærerne kan lage og utveksle tverrfaglig undervisningsmateriell, erfaringer og råd. Løsningen vil være åpen for alle forlag og innholdsleverandører til å distribuere sitt undervisningsmateriell.

Verktøy for en bedre skolehverdag

Datainnsamling fra hele skole-Norge skal benyttes som verktøy for å gi lærere og elever det de trenger i skolehverdagen. Læreren vil også kunne utforme egne læringsstier som kan deles med andre lærere. Løsningen er responsiv og passer på alle digitale enheter.

Verktøyet blir lansert våren 2020.

InnoMag gjør oppmerksom på at innholdet delvis er hentet fra en pressemelding fra KF & Orage AS.