Digitaliserte kommuner anses som de mest attraktive å bo og jobbe i, men bare et fåtall av de norske kommunene lever opp til innbyggernes forventninger om selvbetjeningsløsninger.

Dette fremgår av den årlige befolkningsundersøkelsen Telenor nylig gjennomførte blant et utvalg av innbyggerne i norske kommuner.

I årets undersøkelse går det frem at kommune-Norge er kommet kort på veien med å tilby sine ansatte gode digitale verktøy og sine innbyggere gode selvbetjeningsløsninger. Innbyggerne ønsker å kunne møte kommunen på digitale flater og utføre tjenester over nett, og det er særlig innenfor helse- og omsorgssektoren, undervisning og teknisk sektor selvbetjeningsløsninger er mest etterspurte.

– Et flertall av de spurte som jobber i kommunene anser seg som mer digitale i privatlivet enn på jobb. Dette betyr at de ikke føler de har tilstrekkelig verktøy til å gjøre en god jobb. Funn i undersøkelsen viser at kommunens digitale tilbud kan være avgjørende for om de ønsker å flytte dit. Det er derfor grunn til å anta at kommuner som er kommet langt i arbeidet med å tilby digitalt tjenestetilbud er mest attraktive å bo og jobbe i, sier Ole Fredheim, leder av bedriftsmarkedet i Telenor i en pressemelding.

Manglende ferdigheter

I øyeblikket er Telenor inne som rådgiver i rundt 30 av landets kommuner, hvor de tilbyr kartlegging av behovet for digitalisering og iverksetting av tiltak for at kommunene skal kunne gi innbyggerne digitaliserte tjenester. Dette innebærer opplæring i bruk av digitale verktøy for kommunens medarbeidere, og tilbud til innbyggerne om opplæring i bruk av smarttelefoner og nettbrett.

– Vi ser at behovet for digital opplæring og kunnskap er stort, særlig for den eldre delen av befolkningen. Flertallet i undersøkelsen sier de mangler ferdigheter til å holde tritt med den digitale utviklingen, sier Fredheim.

Her er de viktigste funnene i årets undersøkelse

  • 42 prosent mener at kommunen de bor i bør bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi.
  • 73 prosent av innbyggerne foretrekker å bli varslet fra kommunen via e-post.
  • 59 prosent av innbyggerne ønsker muligheten for å søke digitalt om barnehageplass, byggetillatelse, etc.
  • 20 prosent av innbyggerne ønsker kontakt med kommunen ved direkte oppmøte.
  • 49 prosent ønsker digital tilgang til eiendoms- og karttjenester.
  • 60 prosent av innbyggerne ønsker digital varsling fra kommunen i forbindelse med avvik/forsinkelser i offentlig transport.
  • 67 prosent av innbyggerne ønsker digital varsling fra kommunen i forbindelse med skred, giftutslipp eller annen forurensning.
  • 55 prosent ønsker digital kontakt med kommunen i forbindelse med branntilsyn og feiing.
  • 46 prosent av innbyggerne ønsker digital kontakt om pårørendeinformasjon fra hjemmesykepleien.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here