I jakten på Norges mest innovative virksomheter er det noen aktører som fremstår som «naturlige» kandidater, mens andre overrasker. Det skal innrømmes at da vi fikk flere uavhengige tips om å avlegge Kommuneforlaget et besøk, ble vi mer enn bare litt overrasket.

Det viser bare hvor farlig det å være forutinntatt kan være. Ikke før vi hadde sluppet innenfor tok utviklingssjef Per Olav Nyborg oss med på en tur rundt i lokalet, hvor 30 medarbeidere i løpet av den siste tiden hadde laget mer enn 50 ulike digitale løsninger mot markedet. Sammen med Thor Jørgen Kristiansen og et lite lederteam, leder den joviale Liverpool-supporteren og Hamarsingen et kreativt og innovativt lag som blant annet har vunnet Dataforeningens høythengende BI pris for beste beslutningsstøtteløsning.

– Vi utvikler løsninger for norske kommuner, og vi gjør det i tett dialog med de mest krevende kundene, basert på en forretningsmodell der det meste legges i skyen.  Noe av det vi lanserer blir umiddelbare suksesser, noe flopper – og slik tror vi det må være, forklarte Nyborg.

– Vi bidrar til å gjøre norske kommuner bedre informert. Innsikt i tilgjengelige data er helt sentralt for våre brukere, og etter vår oppfatning er Norge i verdenstoppen på åpne data, noe som gir norske kommuner tilgang til store datamengder. Det er disse mulighetene vi i Kommuneforlaget legger vår stolthet i å utnytte på innovativt vis. Det er dog slett ikke alt vi gjør som kommer ut i form av ferdige produkter, men man skaper ikke god innovasjon uten å grise litt på kjøkkenet, sier han.

En av løsningene Kommuneforlaget lanserte i fjor er dataverktøyet KF Analyse. Med denne løsningen kan norske kommuner se trender og utvikling brukervennlig presentert fra et stort datamateriale på en ny og enklere måte.  Da de i oktober hadde et lanserings- og inspirasjonsseminar i Oslo, hvor deltakere fra kommunal administrasjon og ledelse fra store deler av landet fikk presentert løsningen, var mottagelsen enorm. For første gang kunne kommunene sammenstille og analysere data fra alle tjenesteområder, og enkelt sammenligne seg med andre kommuner, KOSTRA-grupper eller nasjonalt gjennomsnitt.

– Vi i Kommuneforlaget er stolte av denne løsningen. Løsningen representerer et kvantesprang for norske kommuner i utnyttelsen av potensialet for bedre beslutningsstøtte, levert på brukervennlig vis. Med et slikt verktøy kan våre brukere bryte ned et komplekst databilde til enkle bestanddeler, sette det sammen til interaktive analyser og relevante sammenstillinger. Det er et virkemiddel for å kunne se på ressursinnsats og resultater, hva man har fått til og tilbyr innbyggerne i kommunen. Det gir innsikt og god styring,  En av de store utfordringen i det offentlige  er at man med sammenlignbare ressurser oppnår voldsomme forskjeller i tjenestene. Det handler ikke bare å dytte inn mer penger alltid, legger han til.

I hvilken grad har så kommune-Norge trykket løsningen til sitt bryst?

– Vel, alt nybrottsarbeid består alltid av flere faser og det handler ikke bare om å kunne levere verktøyene, vi må også lære opp brukerne slik at nytteeffekten blir størst mulig. Vi gjør bruk av dynamiske grensesnitt, slik at kommunene selv kan gjøre sine skreddersydde analyser, basert på tjenesteområder eller geografi. Gjennom flere samarbeidskonstellasjoner og bruk av verktøyet Tableau, er det interaktive kart og visualiseringer av dataene, – det handler om å gi økt innsikt og gjøre våre kunder mer bevisst om kvaliteten på egne data, og til syvende og sist et mer helhetlig og kvalitetsmessig fundamentert beslutningsgrunnlag både politisk og administrativt, avslutter Nyborg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here