På neste ukes sommerfest for de innovasjonsprofesjonelle i landet vil en av talerne ta for seg den innovative utfordringen det er å bygge neste generasjon oppdrettseventyr.

Det handler om å dyrke frem laks på land eller rettere sagt i landbaserte anlegg og sjefen i OFS Norge, Jørn-Gunnar Jacobsen kommer for å fortelle om dette spennende området.

OFS står for Onland Farming Solutions og Jørn-Gunnar har solid bakgrunn fra både Nortura, ICA, Findus og Norwegian Fish Company. Han forteller oss også at det var OFS (under sitt tidligere navn) som allerede i 2016 satte opp sitt første anlegg i Skottland hvor det ble produsert laks av svært høy kvalitet. Vi tok en kort prat før han onsdag skal presentere fra scenen i Rebel senteret…

Dette er innovasjon med stort potensiale, hvor lang er dere kommet spør vi…

– Ja, det er allerede registrert over hundre prosjekter som omfatter landbasert oppdrett rundt omkring i verden. Mange av disse er på tegnebrettet og de fleste blir neppe realisert. Uansett viser omfanget at landbasert oppdrett nå kommer for fullt; man er trygge på teknologien og markedet er i sterk vekst, svarer Jørn-Gunnar oss ivrig.

Hvor er dere i dette terrenget?

-OFS-gruppen er en av de som har kommet lengst. Det er i skrivende stund investert 228 millioner kroner i anlegget i Måløy. Det første byggetrinnet er et pilotanlegg med et komplett visningssenter og en komplett tank for oppdrett med 10 meter diameter. Det vil bli satt ut første fisk i anlegget allerede i august i år. Pilotanlegget er støttet av Sparebanken Vest og Innovasjon Norge og vil driftes av vårt eget selskap ONTEC og inneholder undervisningsfasiliteter, visningssenter, R&D fasiliteter og et komplett anlegg for oppdrett med basis i RAS teknologi som er delvis basert på resirkulering av 1,5-2% vann i timen. Som den eneste aktøren kan vi skifte over fra RAS til Gjennomstrømming eller Resirkulering når det finnes formålstjenlig, hver tank inneholder eget filter og representerer hver for seg et eget oppdrettsunivers.

Dette lyder jo bra, hvor bærekraftig anses dette?

-Landbasert oppdrett er trolig den grønneste investeringen man gjøre innen sjømat.
Bankene kategoriserer lån til landbasert som grønne med gode vilkår. Det er videre et udiskutabelt faktum at landbasert oppdrett treffer svært mange av bærekraftmålene, svarer Jøn-Gunnar oss og lister opp

• Ingen utslipp til sjø
• Ingen luseproblematikk og lav dødelighet
• Ingen rømningsfare
• Ikke behov for brønnbåter for frakting av fisk til land for slakting
• Gjenbruk av energi – slammet har mange anvendelsesområder

I hvilken grad er dere ferdig oppkapitalisert?

-OFS sitt pilotanlegg har en kostnadsramme på ca 100 mill NOK. Av dette ble det hentet inn 50 mill ved siste årsskifte, og det skal nå hentes inn ytterligere 50 mill til samme pris, vi har en rekke interessenter og tror selv vi når dette målet i løpet av sommeren, avslutter OFS Norge sjefen og nevner at også børsnotering på sikt vil vurderes.

Vi i Innomag ønsker lykke til!