Plattformen skal gi bedre tilgjengeligheten på informasjon og opplæring for innvandrere som ønsker å starte egen bedrift.

Tall fra SSB i 2012 viser at hver femte nyetablerte bedrift i Norge er startet av innvandrere eller deres barn – en sterk overrepresentasjon i forhold til hvor stor del av befolkningen de utgjør. Nå håper NSFV å gjennom den nye plattformen å kunne øke prosentandelen innvandrerstyrte bedrifter ytterligere

– Målsetningen er å samle alt under en paraply, sier Zahra Moini, som er daglig leder i NSFV. Hun tror at å  samle alt på ett sted, og gjøre det tilgjengelig på nett, vil forenkle prosessen for innvandrere med interesse for entrepenørskap. Digitaliseringen vil dessuten bidra til å gjøre ressursene tilgjengelig uansett hvor man bor i landet.

Dagens tilbud når ikke alle

NSFV har hatt 1100 innvandrere fra 109 nasjoner som deltakere i sine etableringsprogrammer, og har vært med på å etablere 237 bedrifter. Gjennom dette arbeidet har de tilegnet seg førstehånds kjennskap til både tilbudene som finnes for å hjelpe gründere i gang, og utfordringene som dukker opp når disse skal tas i bruk.

– Det vi har sett, gjennom arbeidet med kursing og veiledning av innvandrere, er at selv om det finnes informasjon og veiledning fra før av, er ikke denne lett tilgjengelig for alle. Det språklige kan også være en utfordring når norskkunnskapene ikke strekker til. Når vi nå lanserer en digital plattform vil det bli mulig å følge kurs og opplæring, eller snakke med veiledere, over nett – uavhengig av om man bor i distriktene eller på steder der tilbudene er flere eller bedre utbygd.

Har mer entrepenørånd enn nordmenn

I følge Moini har innvandrere stort potensial for å bli gode bedriftsutviklere. Etablererkulturen er vesentlig sterkere i mange andre nasjoner enn i Norge, hevder hun.

– Vår erfaring er at gründere med flerkulturell bakgrunn har en del ekstra egenskaper som hjelper dem på vei til etablering, forteller Moini, og utdyper:

– Egne ambisjoner om å lykkes, å være familiens stolthet, er en sterk motivasjon. De er hardt arbeidende, har kulturelle tradisjoner for selvsysselsetting, risikovilje og evne til å se samfunnet i et nytt lys. Og ikke minst har de et ønske om medvirkning.

Lanseringen av den digitale plattformen markeres med en nasjonal åpningskonferanse på Felix konferansesenter i Oslo onsdag den 14. juni.