Agder Energi’s transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.

-Vi blir flere mennesker, vi bor tettere og bruker mer elektrisitet til stadig flere formål. Og ikke minst, vi bruker mer strøm på én gang. Det er ikke dagens strømnett bygget for, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektoriat (NVE) er det planlagt å ruste opp strømnettet for 140 milliarder kroner de neste 10 årene. Men hva skjer når fly, skip, ferger, busser blir elektriske og trenger strøm?

-Hittil har svaret på utfordringen med mer forbruk vært å bygge mer strømnett. Men dette koster, både for oss, kundene og for samfunnet. Det å skulle bygge mer strømnett i takt med elektrifiseringen av samfunnet er ikke bærekraftig, og tvinger oss til å tenke alternative løsninger, sier Nysted.

Et fleksibelt energisystem
Et møte mellom Microsoft og Agder Energi i 2015 ble starten på et innovasjonsprosjekt med en felles ambisjon om å utvikle nye løsninger for å bruke strømnettet på en smartere og mer bærekraftig måte.

Engene transformatorstasjon utenfor Arendal var det perfektet testobjektet,

Transformatorstasjonen dekker et område med 5000 husstander i tillegg til flere bedrifter. For å håndtere den økende etterspørselen etter strøm var utskiftning og oppgradering lenge det eneste alternativet.

–  Det som har skjedd i liten skala på Engene er revolusjonerende i kraftbransjen og noe som hele samfunnet tjener på, sier Nysted, og legger til;

-Vi snudde opp ned på tilnærmingen til kraftsystemet. I stedet for å justere produksjonen etter etterspørselen, slik vi har gjort til nå, tilpasset vi etterspørselen etter kapasitet i nettet. På den måten utnytter vi den fleksibiliteten som finnes hos kunden og produsentene, forklarer Nysted.

Smart forbruk i sanntid

Varmekabler i idrettshaller, fryselagre og lading av elbiler er forbruk som automatisk kan kobles ut i korte perioder for å avlaste strømnettet.

I en egenutviklet skyplattform, blir data om lokalisering av produksjon, forbruk og batterier samlet inn og analysert i sanntid. Dette gjør at det er mulig å utnytte strømnettet på en langt mer effektiv måte enn i dag.

-Med maskinlæring og algoritmer åpnes et nytt lag i kraftsystemet. Alle elementer snakker med hverandre for å løse de utfordringene som finnes. I dette prosjektet har vi sett at det er mulig å forutsi overbelastning opp til et døgn i forveien. Da kan vi koble ut enkelte forbruksenheter og på den måten unngå dyre investeringer, forklarer Nysted

Internasjonal oppmerksomhet

Pilotprosjektet har vakt internasjonal oppmerksomhet, og blitt trukket frem av Microsoft som et eksempel på hvordan skybaserte teknologi kan bidra til å løse klima- og energi-utfordringer.

I tillegg ble arbeidet med fremtidens strømnett hedret med en innovasjonspris i Washington i fjor.

NB! Denne artikkelen stod også på trykk i årets utgave av INNOVASJONSMAGASINET som kom ut for noen uker siden i samarbeid med Computerworld