Det kryr av ferske Medtech-selskaper. Nå er de avhengig av å finne investorer for ikke å forsvinne i dødens dal, advarer Oslo Medtech-sjef Kathrine Myhre. 

Siden oppstarten for fem år siden har klyngen Oslo Medtech vokst fra 30 til 185 selskaper. Torsdag vil 29 av dem presentere seg for investorer under Health care conference 2014.

Av disse er 20 jakter 20 selskaper opp mot 450 millioner kroner i investeringer fra forretningsengler og venturekapital.

FOTO: Oslo Medtech
Kathrine Myhre i Oslo Medtech. FOTO: Oslo Medtech

Kathrine Myhre har vært sentral i å bygge opp Oslo Medtech siden starten. Hun mener Medtech-næringen kan være et av svarene på hva Norge kan lykkes med etter oljen, men frykter at mangel på privat kapital kan henvise for mange av disse selskapene inn i “dødens dal”.

– Vi vet at investorer som gjør penger ett sted, er mer tilbøyelig til å putte mer penger inn i samme bransje, sier Myhre.

Trenger investorer nå

Så langt har ikke den norske Medtech-næringen kommet. Derfor håper hun at investorer med bakgrunn fra andre områder som IT kjenner sin besøkelsestid.

– Vi vet at helse er noe som angår oss alle, og at det er et stort globalt marked for helse-teknologi. Produktene vi snakker om løser store medisinske behov, samtidig som de bidrar til å løse utfordringene bedre og til lavere kostnad. Ved bruk av teknologi kan vi for eksempel sørge for at mor og far har det godt når de blir eldre og at de kan bo lenger hjemme, sier Myhre.

Hun viser til eksempler der eldre faller og kan bli liggende i dagevis eller går ut om natten og ikke finner tilbake igjen.

– Vi håper flere blir interessert i denne sektoren, fordi det angår oss alle, sier Myhre.

Noe helt annet enn legemidler

Hun vektlegger dessuten at medisinsk teknologi er et helt annet investeringscase enn legemidler.

– Medisinsk teknologi kan utvikles på 2 -3 år og koste 10-20 millioner kroner, og det er masse IT i dette, sier Myhre.

Svært mange av bedriftene i Oslo Medtech handler nemlig like mye om digitale og mobilbaserte helseløsninger (e-helse og m-helse) og velferdsteknologi som gjør det enklere å håndtere egen helse selv,og bo lenger hjemme.

Dermed er det et tydelig skille mot den tradisjonelle legemiddelindustrien der det er lange og dyre investeringsløp.

Dette er nykommerne: 

Følgende selskaper presenteres under konferansen torsdag.

Medisinske devicer: ConceptoMed AS, EyeLife AS. GraftCraft AS, JointBioMed AS, Loop Health AS, Otivio AS.

Behandling:  Biovotec AS, Lytix Biopharma AS, Pharmasum Therapeutics AS, Phoenix Solutions AS

Funskjonell mat/kosttilskudd: Idia AS

 Helse-IKT: Apertus AS, Dignio AS, LundeLab AS, Neck Graph AS, Mektron AS

Diagnostikk: GlucoSet AS, Holberg EEG AS, PreDiagnostics AS, SpinChip Diagnostics AS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here