Mental Helse vil motvirke isolasjon av eldre med senior-allianse

Eldrebølgen er allerede over oss, og samfunnet er ikke godt nok rustet til å ta seg av den, mener Mental Helse. Nå samler de en rekke bedrifter og organisasjoner i Føniksalliansen, som skal lansere og gjennomføre innovative prosjekter som skal endre hvordan Norge inkluderer sine eldre.

Mental Helse har invitert inn flere titalls store aktører til en nasjonal dugnad for å endre seniorpolitikken. Alliansen er en bred sammenslutning av bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

– Norge er i ferd med å gå i senior-fella. Den såkalte eldrebølgen vi har snakket om i årevis er over oss uten at politikerne har maktet å ta omfattende grep for å møte den. Det har vært mye prat, men liten grad av politisk dristighet og innovasjon, sier Anlov P. Mathiesen, informasjonsleder i Mental Helse, i en pressemelding.

– Sted for samfunnsendring

Deltagerne spenner fra bedrifter som Elkjøp, Telia og Selvaag Bolig til Fretex, Frivillighet Norge og Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

– Vi har hatt en klar strategi om hvem vi ønsket i alliansen, og har prioritert deltagere med et ekte engasjement og evne til nytenkning. Vi ønsket en allianse som tør å gjennomføre innovative og ambisiøse prosjekter. Føniksalliansen er ikke et sted du bare har navnet ditt fordi det ser fint ut, det er et sted for handling og samfunnsendring, understreker Mathiesen.

Vil endre gjennom eksempel

Målsetningen med alliansen er å skape endring gjennom å vise hva som er mulig å få til – på denne måten ønsker de å få med seg lokalsamfunnet og politikere.

– Vi ønsker ikke å drive politisk kritikk eller å fortelle politikerne hvor dårlige de er. Vår metode er omvendt, nemlig å vise frem gode eksempler. Noen av prosjektene skal vi gjennomføre sammen med det offentlige, mens andre skal bli foregangsmodeller som det offentlige kan nyte godt av eller bli en del av, sier Mathiesen.

Fokus på bosituasjon

De første prosjektene til alliansen presenteres under den pågående Arendalsuka. Deretter vil nye initiativer lanseres utover høsten og vinteren. Et av hovedfokusene vil være eldres bosituasjon, og å forsøke å motvirke den isolasjonen og ensomheten mange opplever.

– Graden av ensomhet og depresjon blant eldre er unødvendig høy og i stor grad en konsekvens av mange tiårs ukultur på området. Oppbevaring på sykehus eller i såkalt egen bolig skjer idag slik at den eldre kobles fra resten av samfunnet, forteller Mathiesen.

Derfor er Føniksalliansens første prosjekt en generasjonsbolig, et nytt boligkonsept som skal huse både barn, eldre og studenter.

– Denne modellen forteller mye om hva vi ønsker med Føniksalliansen, nemlig å skape et samfunn der generasjonene faktisk møtes, og der seniorer har en kortere vei til involvering og aktivitet enn i dag, avslutter han. 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!