Dersom vi skal klare å halvere utslippene innen 2030, er vi nødt til å gå igjennom en forandring som verden neppe har sett maken til. Under årets Zerokonferanse pekte Microsoft Norge-direktør Kimberly Lein- Mathisen på tre tech-trender som kombinert vil bidra til å gjøre verden mer bærekraftig.

Vi har brukt teknologi til å putte det første menneske på månen, vi har teknologien til å putte et menneske på mars, men har vi nok teknologi til å dekke elektrisitietsbehovet til 10 milliarder mennesker, som vi snart kommer til å være, uten å ødelegge verden?

– Ja, mener Lein-Mathisen og pekte på tre megatrender som vil være med på å ivareta livet på jorda.

– Data er den første trenden. I dag eksisterer det rundt 20 millarder lavkostnadssensorer som samler inn viktig informasjon fra alle steder i verden. Men vi trenger også et sted å legge dataene. Det er her skyløsningene kommer inn. Skyløsninger som i dag er mye billigere og mer effektive enn de var for bare noen år siden. For at datene skal ha noe verdi, så trenger vi kunstig intelligens. Kombinert er disse tre teknologiene en stor ressurs i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige løsninger, sa hun.

Problemet er, i følge Lein-Mathisen, at selskaper ikke bruker teknologien flittig nok til å nettopp skape de gode løsningene man trenger.

– Det er viktig at bedriftene innser hvilken stor mulighet dette er.

Teknologi som hovedfokus

Microsoft-sjefen løftet under foredraget sin norske samarbeidespartner Agder Energi,  som forøvrig har kommet på lista over Norges mest innovative flere år på rad, som en aktør som allerede har innsett mulighetene som ligger i ny teknologi.

Sammen har de utviklet et smart strømstyringssystem. Teknologien er bygget på Microsofts skyløsning Azure, som muliggjør bruk av intelligent teknologi, som maskinlæring og AI. Kunder med et fleksibelt forbruk kan gjennom løsningen endre både når de bruker strøm, hvor mye de bruker, og samtidig redusere de totale strømutgiftene sine.

Løsningen fikk blant annet den internasjonale prisen “Innovative Star of Energy Efficiency” i oktober.

– Det er altså mulig for et lite land som Norge å produsere teknologi som kan endre verden, sa hun.

Hun pekte også på en annen samarbeidspartner, amerikanske FarmBeats som jobber med datadreven jordbruk.

– De putter lavkostnadssensorer i jorda og benytter seg også av droner for å optimalisere og effektivisere jordbruken. Det trenger vi dersom vi skal ha mulighet til å mate jordens befolkning i fremtiden.

Norge må komme på banen 

Microsofts misjoner er å hjelpe mennesker og organisasjoner til å oppnå mer i morgen enn de gjør i dag. Dette gjør de blant annet gjennom programmene sine “AI for Earth”  “AI for acessability” og “AI for humanitarian”.

– Dette gir oss muligheten til å investere utover kun det å kun tenke på marked og tall. Kombinert er det snakk om én milliard dollar verdt i skyløsninger.

Under foredraget benyttet hun derfor anledningen til å etterlyste flere norske søkere.

– Vi har ikke nok søknader fra Norge, spesielt når det kommer til Earth-programmet vårt, så det er vi veldig interessert i å endre på. Vi har jo allerede teknologien, nå gjelder det å finne de beste måtene å kombinere teknologien på, avsluttet hun.