Det amerikanske selskapet EON Reality har valgt Hedmark når de nå skal utvide sin virksomhet i Europa. Med etableringen av EON Norway tar Innlandet en ledende posisjon i Skandinavia på utvikling av virtual reality- og agumented reality-løsninger.

Elverum og Hamar har gjennom flere år utviklet anerkjente miljøer innen digital utvikling og VR, knyttet til både utdanning, offentlige tjenester og kommersiell virksomhet.

I Hamar for eksempel, har Høgskolen i Hedmark et program med flere studieretninger innen spillteknologi, animasjon og digital kommunikasjon, Fra disse studiemiljøene har det sprunget ut et miljø for spillutvikling i Hamar, som i dag teller 8 bedrifter samlet under paraplyen Hamar Game Collective.

– I tillegg har vi spill-giganten Norsk Tipping på Hamar, så vi har mye kompetanse og mange krefter samlet her allerede, forteller dekan Morten Ørbeck i en pressemelding.

-Med denne etableringen får vi mulighet til å videreutvikle og styrke våre utdanninger, som igjen styrker etablerte spill- og IT-relaterte virksomheter i regionen. Vi får også tilgang på ettertraktet kompetanse, fortsetter han.

Et globalt marked  

Making View er et Hamar-selskap som allerede er etablert på VR-markedet. Making View og IT-selskapet Innit er de to private aktørene som inngår i partnerskapet. I avtalen med EON er Making View definert som «global center of expertise» innen 360 video.

– Vi opplever stor etterspørsel i et marked i rask utvikling, forteller daglig leder Are Vindfallet.

– Samarbeidet med EON gir oss tilgang til et globalt marked samtidig som det gir oss store utviklingsmuligheter.

Innit, et av landets største IT-selskaper, holder også til på Hamar.

– Ett av våre virksomhetsområder er digital opplæring for yrkesfag, og vi ser et stort potensiale i kompetansen og mulighetene som nå tilføres oss. Det vil løfte våre tjenester ytterligere, og vårt mål er å ta en ledende posisjon på disse områdene, sier daglig leder Ronny Pedersen

I Elverum har det store trekkplasteret for EON Reality vært høgskolemiljøene i Elverum og på Rena. I Elverum har man satset på Terningen Nettverk, som jobber med folkehelse og velferdsteknologi. Her vil VR-teknologi være en sentral del av både opplæring og løsning av morgendagens velferdstjenester. Elverumsselskapet Crisis Training har i en årrekke jobbet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap og vil fusjoneres inn i Eon Reality Norway AS.

Ordføreren i Elverum tester VR-briller.
Ordføreren i Elverum tester VR-briller.

Unikt kompetansesenter

EON Norway etableres våren 2017 med hovedkontor og produksjonssenter for VR og AR på Hamar. Et showroom hvor aktørene demonstrerer og markedsfører VR- og AR-utstyr og løsninger, etableres i Elverum. I tillegg etableres en ettårig videreutdanning innen AR og VR ved Høgskolen i Hedmark.

– Samarbeidet med EON Norway gir et utdanningstilbud på Hamar og Elverum som er unikt norsk og nordisk sammenheng, sier høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs ved Høgskolen i Hedmark.

Også andre studieretninger ved høgskolen, som fra nyttår blir Høgskolen i Innlandet, vil nyte godt av nyetableringen.

– Både innenfor lærerutdanning, helsefag, jordbruksfag og i studieretninger som samfunnssikkerhet, ledelse og entreprenørskap kan VR-/AR-teknologien tas i bruk i undervisningen, for å nevne noen eksempler.

F.v. Ronny Pedersen (Innit), Michael Jacobsson (EON Reality Inc.), Morten Wenstad (Crisis Training), Morten Ørbeck (Høgskolen i Hedmark), Erik Hanstad (ordfører Elverum), Einar Busterud (ordfører Hamar), Thomas Breen (Hedmark Fylkeskommune), Are Søby Vindfallet (Making View).
F.v. Ronny Pedersen (Innit), Michael Jacobsson (EON Reality Inc.), Morten Wenstad (Crisis Training), Morten Ørbeck (Høgskolen i Hedmark), Erik Hanstad (ordfører Elverum), Einar Busterud (ordfører Hamar), Thomas Breen (Hedmark Fylkeskommune), Are Søby Vindfallet (Making View).

Vil generere flere arbeidsplasser

Bak etableringen ligger et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, høgskole og lokalt næringsliv. Det forventes at etableringen vil generere et betydelig antall arbeidsplasser.

– Dette er en svært stor dag for både Elveum og Hamar, og for hele Innlandet. Vi viser her at vi er i forkant av fremtiden, sier ordfører i Elverum, Erik Hanstad.

Innen tre år vil rundt 100 arbeidsplasser ha blitt tilknyttet EON’s virksomhet. I et seksårs perspektiv vil de trolig være oppe i 200, kan Hanstad fortelle.

– Etableringen gir i tillegg muligheter for andre aktører innen interaktive medier i Innlandet, og vi tror EON vil trekke nye bedriftsetableringer til regionen. For Hamar, som allerede har etablert seg som Norges spill-hovedstad, betyr etableringen av EON Norway en betydelig styrking av spillutviklingsmiljøet og en viktig ressurs for det enkelte selskap.

Den total investeringen er på 56 mill. kroner. 50 % dekkes av de norske partene og 50 % av EON Reality Inc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here