Nå skal det bli enklere for deg som ønsker å investere i norske oppstartselskaper. InnoMag prelanserer nemlig i samarbeid med NorBAN en uavhengig Investorguide tilpasset tidligfaseinvestorer. 

Tanken er at Investorguide skal være en ressurs for de som ønsker å være en god hjelper for landets mange flotte entreprenører og samtidig tjene penger – i et marked der renten såvidt er over 0%, og incentivordningene begynner å gjøre det mer interessant å investere i tidligfaseselskaper. Vi vil i tiden fremover sette fokus på den viktige rollen investorene spiller i økosystemet rundt den norske oppstartscenen.

– Det er på høy tid at det kommer et nettsted som veileder de mer enn hundre tusen nordmennene som har flere millioner tilgjengelig til å investere i spennende oppstartselskaper. Vi vet at interessen for denne typen investeringer er økende, og tror at timingen er riktig for et slikt initiativ, sier Truls Berg, styreleder i NorBAN og sjefsredaktør i InnoMag.

Den offisielle lanseringen er lagt til femte desember, når InnoMag feirer sitt femårsjubileum. Her vil blant annet Venstres Terje Breivik være til stede.

– Jeg vil gratulere og gi honnør til InnoMag og NorBAN med nok et viktig initiativ for å gjøre hverdagen for både potensielle investorer og gründere enklere. Vi vet at tilgangen på risikokapital og forretningsmessig kompetanse er flaskehalser for mange nystartede bedrifter. Å få et verktøy som gjør det enklere for tidligfaseinvestorer å finne spennende gründerprosjekt, er et svært godt svar i så måte, sier Breivik i en kommentar.

– Ikke bare rene pengeplasseringer

Investeringer i tidligfasen kan være helt avgjørende for gründere, samtidig som de gir investorer mulighet til å være med på oppsiden. Norge som kunnskapsnasjon er i høy grad avhengig av innovasjonsevne og entreprenører som lykkes, men mangler forståelse, kjennskap og kunnskap om betydningen av de verdier som skapes når dyktige Business Angels entrer banen.

– Som ganske fersk “angel investor” er det viktig å lære fra og dele med andre, både for å redusere risiko og for å forstå hvordan man best kan bidra til suksess. Tidlig fase investeringer er ikke rene pengeplasseringer, men starten på en langsiktig relasjon der man som “engel” er minst like mye mentor som investor. Jeg ser for meg Investorguide som et felles bibliotek av beste praksis, og ser frem til å kunne bidra med egne erfaringer og sjekklister til oppbyggingen av dette biblioteket, sier Christian Wig, som selv er Business Angel.

Investorguide er et samarbeid mellom InnoMag, NorBAN, Open Innovation Lab, Seed Forum, Venturelab og Investorforum.