Etter fem år i sjefsstolen melder Innovasjon Norge at de ønsker å starte jakten på Krohn Traaseths etterfølger så snart som mulig.

– Anita har seks måneders oppsigelsestid, så det er ingen bråhast. Men styret vil starte arbeidet så snart som mulig, sier Innovasjon Norge-talsmann Kjetil Bergmann til E24.

Krohn Traaseth har ikke sittet stille i båten siden hun overtok sjefsrollen til Gunn Ovesen i virkemiddelapparatet i 2014. Bare i år har det vært mye kontrovers rundt Innovasjon Norge-sjefen.

I mars slapp Aftenposten en sak der det hevdes at organisasjonen var preget av intern misnøye og splid. Da ledelsen ønsket å vurdere Anita Krohn Traaseths stilling som administrerende direktør, etter at deler av styret angivelig skal ha mistet tillit til henne, skal næringsminister Torbjørn Røe Isaksen  ha bedt styret om å la være å ta opp saken, noe som førte til at styreleder Per Otto Dyb trakk seg med umiddelbar virkning.

Videre fikk organisasjonen også mye refs for sin håndtering av ansettelsen av Norges rikeste kvinne, Katharina Andressen, hvis nyhet E24 slapp i juni.

Vil ikke involvere seg

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver til avisa at hverken han eller departementet vil involvere seg i direktørvalget til det statelig eide virkemiddelapparatet.

– Styret i Innovasjon Norge har ansvaret for ansettelsen av administrerende direktør. Dette gjelder både prosessen for ansettelse og valget av riktig person.

Hva slags type egenskaper han ser for seg at den nye sjefen må besitte, har han ingen formening om, men han er til avisen tydelig på hvilke forventninger han har knyttet til rekrutteringsprosessen.

– Dette innebærer å legge til rette for et godt tilfang av kandidater både når det gjelder kjønn og annen bakgrunn, skriver Røe Isaksen.