Denne uken inviterte SMB Norge til innspillsmøte med næringsminister Jan Christian Vestre i Drammen. Salen var helt full av engasjerte gründere og bedriftsledere.

SMB Norge arrangerte innspillsmøte om den kommende gründermeldingen på Rekord Bar i Drammen. Næringsministeren selv hadde bedt SMB Norge om å arrangere møtet, og det ble gjennomført i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, Drammen Works, Norges Gründerforening og Gründerboost. det manglet ikke på verken engasjerte gründere og bedriftsledere som ønsket å komme med innspill til næringsministeren.

Lovet at Norge skulle bli nr. 1

Administrerende direktør Jørund H. Rytman i SMB Norge ønsket velkommen og minnet næringsministeren om løftet som ble gitt under SMB Norges debatt under Arendalsuka i 2022 hvor Vestre lovte at Norge skulle bli nasjon nr. 1 i verden for gründere og næringsvirksomhet innen 3 år!

Det er et mål som Vestre bekreftet at han ønsker å levere på, og det at det nå endelig kommer en egen gründermelding er ett tiltak for å vise at det menes alvor med å gjøre hverdagen bedre for entreprenører og næringsdrivende. På høy tid vil mange hevde.

Det var mange innlegg fra de fremmøtte, og mange saker ble tatt opp. Byråkrati, skjemavelde, skatter og avgifter, finansiering for gründere, service fra det offentlig ovenfor de som skal starte bedrift og privat og offentlig samarbeid om å løse oppgaver var noen av sakene som ble løftet frem.

Honnør til næringsministeren

Statsråden noterte flittig alle innspill, og i sin avslutning kommenterte han alle innspillene. Han kunne ikke love at alt blir fulgt opp, men en engasjert næringsminister lovte at alle innspill ville bli vurdert.