Jakten på vår nasjonale superkraft er i gang. På Open Innovation lab of Norway’s sommertreff lanserte man den nasjonale kreativitetsdugnaden på Epicenter.

I samarbeid med Aukruststiftelsen som jobber for at barn skal lære å tenke nært og drømme stort, er målet å komme opp med konkrete initiativ for å fremme norsk kreativitet og skaperkraft. Sentralt står den kreative naturkraften Kjell Aukrust og hans folkekjære Flåklypaunivers med de velkjente figurene Reodor Felgen, Solan og Ludvig.

Vi tok en prat med primus motor bak initiativet, nemlig Lars Espen Aukrust som selv er nevæ av Kjell Aukrust og tidligere gründer av Fjordland og en av landets fremste innovasjonsledere gjennom en årrekke.

-Denne dugnaden har som mål å favne brett. Vi må huske på at våre unge har levd med teknologi og Internett hele livet, de har et gjennomsnittlig attention span på 8 sekunder og vil heller amputere en arm enn å måtte klare seg uten sin mobil, smiler han og legger til;

-Mye skrives om moderne AI verktøy og spørsmålet om hva Norge skal leve av etter oljen dukker jevnlig opp. Svaret er ofte våre menneskelige ressurser, men i så fall er det mye som taler for at det kan være klokt for Norge å ta noen grep som bidrar til, og sikrer at nye generasjoner nordmenn får utviklet sitt kreative potensiale og har basiskompetanse innen innovasjon. Kreativitet kan nemlig stimuleres, – og innovasjon kan læres!

-Dette er årsaken til at vi sammen med Open Innovation Lab of Norway nå starter en nasjonal dugnad som har som mål å løfte vår nasjonale kreativitetsevne, forklarer han.

Foto: Truls Berg

Hvem er dugnaden for?

-Vi henvender oss til endringsagenter i alle aldre og i alle sektorer, smiler han i et rom fullt av endringsagenter og innovasjonsprofesjonelle.

-La meg understreke at Aukruststiftelsen har som sin visjon å bidra til at barn skal lære å tenke nært og drømme stort. Aukruststiftelsen er en ideell stiftelse som forvalter opphavsrettighetene og kunsten etter Kjell Aukrust. Sentralt her er Flåklypauniverset med de velkjente figurene Reodor Felgen, Solan og Ludvig, forklarer Aukrust oss.

Open Innovation Lab of Norway er for Innomag’s lesere kjent som Norges ledende nettverk for innovasjonsprofesjonelle med bred deltakelse fra norsk privat og offentlig sektor. Netverket rommer medlemmer med betydelig faglig kompetanse innen kreativitet og innovasjon, både rent akademisk kompetanse, men også praktisk erfaring i implementering av innovative ideer.

Sammen har de to aktørene tatt på seg oppgaven med å utvikle et nytt undervisningsmateriell innen kreativitet og innovasjon, hvor de kjente og kjære illustrasjonene fra Flåklypa universet skal kunne benyttes for å illustrere ulike sider ved idéarbeid og innovasjon.

-Tanken er at dette kan bidra til å gjøre det faglige innholdet muntert, lettlest og enkelt forståelig. Reodor Felgen er i Norge synonymt med kreativitet, Solan er fremfusen og idérik, mens Ludvig er fylt av angst, forsiktighet og naturvern. Figurene synes uvanlig godt egnet til å illustrere kreativitet og innovasjon, utdyper Aukrust.

Flåklypa universet er i en spørreundersøkelse nylig vist å være det mest populære norske fantasifigur universet.

– Sammen brenner vi for verdien av økt kreativitet og innovasjonskraft. I en tid preget av økt AI/KI bruk mener vi det er viktigere enn noensinne å sette fokus på verdien av vår menneskelige superkraft KREATIVITET og derfor inviterer vi denne sommeren alle til å bli med på en nasjonal dugnad hvor målet er å komme opp med konkrete initiativer som skal kunne gi norske privatpersoner, virksomheter og samfunnet inspirasjon til å tenke mer kreativt, innse at det meste fortsatt er ugjort og på den måten være med å skape en bedre morgendag preget av økt endringskraft, positiv energi og livsglede.

-En idé er å integrere fagområdene kreativitet og innovasjon i læreplaner for ungdom på ulike alderstrinn. Det fins allerede et fagområde, entreprenørskap, som lett bør kunne tilpasses til å inkludere mer spisset undervisning i kreativitet og innovasjon.

For å få dette til, må det trolig utvikles og produseres nytt læremateriell, kanskje både digitalt og i bokform. Det forutsetter tre ting;

1) Relevant faglig kompetanse.
2) Tilstrekkelige økonomiske ressurser.
3) At beslutningstakere som bestemmer pensum på ulike undervisningstrinn, forstår betydningen av å prioritere kreativitet og innovasjon. De må bli inspirert til å sørge for
at kreativitet og innovasjon faktisk blir integrert i pensum på en relevant måte.

-Målgruppen for dette vil være både vår oppvoksende slekt, i alderen 10 til 25, samt endringsagenter i norske virksomheter. Siden det populære Aukrust universet vil være en viktig partner tror vi det er mulig å nå ut ganske bredt og målet er å nå frem til 25% av norske ungdommer, – og samtidig benytte figurene også overfor de som allerede er ute i
arbeidslivet. Til sammen er vårt mål å påvirke minst 50 000 kreative endringsagenter i løpet av de neste 12 månedene og alle som fortsatt tror på verdien av gode ideer er velkomne til å bidra.

Det digitale verktøyet HeroX som benyttes til dugnaden er et av verdens ledende idecrowdsourcingsverktøy og en aktør som NASA har i flere år brukt det samme verktøyet til å samle inn flere gode ideer raskere, billigere og bedre enn via tradisjonelle metoder.

Her er linken til den kreative dugnaden….