Amesto går tungt inn i BI og analytics

Denne uken signerte Amesto Solutions og NextBridge en avtale der Amesto Solutions går inn som majoritetseier med 50,1 % av aksjene i NextBridge. Oppkjøpet forsterker Amestos rolle som en ledende aktør på det nordiske business intelligence- og analytics-markedet.

Amesto forventer en kraftig vekst innen AI og analytics det neste året.

– Vi ser en trend der innsikt og forretningssystem smelter sammen. AI vil være drivstoffet for alt som har med digitalisering å gjøre. Vår ambisjon er å skape endring, digitalisering og verdiskapning ved hjelp av kunstig intelligens og avansert analytics. Oppkjøpet av NextBridge er derfor strategisk viktig for vår posisjonering i markedet fremover, sier CEO i Amesto Solutions, Jan Erik Kaasa.

– Vi har et klart mål om å ta markedsandeler i Norden. Med 11 data scientists med PhD og nær 30 fagspesialister innen BI og analytics har vi kraften som trengs. Når vi nå kombinerer dette miljøet med den etablerte organisasjonen innen forretningssystemer på ERP, CRM og HRM i Norden har vi et riktig produkt- og tjenestespekter å ta ut i markedet, sier Lars Rinnan, leder for NextBridge og ny konserndirektør for Amestos AI og robotics-divisjon.

– Våre ansatte jobber med innovasjonskraft, store samfunnsutfordringer og innsiktsdrevne forbedringer i små og store selskaper.

Amesto har gjennom de to siste årene jobbet med en rekke strategiske oppkjøp og organisk utvikling innen AI, analytics og robotics for å møte kundenes behov og krav til verdiskapning. I 2017 ble Firstpoint, som er ledende innen Cloud infrastructure, BI og Managed service, en del av Amesto Solutions. Amesto Group har nylig tatt en eierandel i AI-selskapet Bilagos, som utvikler regnskapsroboten Semine og er i tillegg største eier og grunnlegger av den nystartede, heldigitale banken Aprila Bank. Denne uken fulgte NextBridge, som er et av landets fremste BI og analytics-miljøer, etter.