Den norske havpaviljongen er formet som et skip og paviljongen ble offisielt åpnet og døpt av næringsminister Iselin Nybø denne uken.

Norge deltar på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai, sammen med over 190 andre land og organisasjoner. På grunn av Covid19-panedemien ble utstillingen utsatt med ett år og gjennomføres fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022.

– For Norge er deltakelsen på Expo viktig fordi vi vil vise verden at norske bedrifter er ledende innenfor utvikling av bærekraftige løsninger for havnæringer. Dessuten vil vi fremme norsk næringsliv og videreutvikle handelsforbindelser i regionen, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

Tema hav

Den norske paviljongen skal profilere Norge som havnasjon og vil synliggjøre at norsk næringsliv er i verdensklasse for bærekraftig utvikling innenfor mange havnæringer, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Norges paviljong er utformet som et skip. I paviljongen går den besøkende fra havbunnen, til havoverflaten og opp i rommet. På de ulike nivåene presenteres norsk teknologi og bærekraftige løsninger fra havnæringene.

– Havpanelets arbeid viser at investeringer i bærekraftige havnæringer lønner seg, og at de kan bidra mye mer til å møte verdens behov for energi, mat, helse og klima enn i dag. Norge er en ledende havnasjon og vi har store og nyskapende næringer som arbeider for denne omstillingen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– De havbaserte næringene står til sammen for om lag 70 prosent av Norges eksportinntekter. Mesteparten er knyttet til petroleumsvirksomheten, som vil fortsette å være vår største næring i lang tid. Teknologi utviklet av norskbaserte selskaper i petroleumsnæringen har slått gjennom globalt. Denne teknologien har stor overføringsverdi til andre havnæringer og byr på viktige muligheter for norske bedrifter i internasjonale, hav-relaterte markeder, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Døpte paviljongen

Næringsministeren døpte den norske paviljongen Betzy Kjelsberg (1866 – 1950). Hun var politiker og den første kvinnelige fabrikkinspektøren i Norge, Hun reiste rundt i Norge for å kjempe for kvinners rettigheter.

– Vi har valgt å kalle opp skipet etter politikeren Betzy Kjelsberg, for å fremheve at respekt for kvinners rettigheter og arbeidstakerrettigheter er en forutsetning for bærekraft, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

 

Spleiselag

Norges deltakelse er et spleiselag mellom norsk næringsliv og staten. Innovasjon Norge organiserer Norges deltagelse på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, og Utenriksdepartementet. Det er oppnevnt et prosjektstyre for norsk deltakelse på Expo 2020 Dubai, med representanter for bedrifter, LO, NHO og Innovasjon Norge. De norske hovedsponsorene til er blant annet Jotun, DNV, Equinor, Kongsberg Gruppen, Yara og Campus BLÅ.

– Vi gleder oss til å vise frem den norske havpaviljongen til publikum i månedene fremover. Selve bygget har stått ferdig i ett år, og vi er stolte over resultatet. LO er med i prosjektstyret og har bidratt med viktige råd overfor prosjektledelsen for å sikre at den internasjonale entreprenøren med ansvaret for byggeprosessen har ivaretatt arbeidstakerinteressene på en god måte.

Paviljongen presenterer Norge som pioner for bærekraftige havløsninger, så vi er med på å støtte opp under bærekraftfokuset på denne verdensutstillingen, avslutter den norske generalkommissæren for Expo Ole Johan Sandvær.