– Vi trenger en god forståelse for hvordan situasjonen vi står i nå kan påvirke norsk økonomi også på litt sikt. Beslutningene vi tar fremover vil være viktige for samfunnet vårt i lang tid fremover. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi sette inn tiltak som kan bidra til at vi får et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere også etter koronakrisen. Dette utvalget har en stor og viktig oppgave foran seg, og jeg er veldig glad for å ha fått samlet et så sterkt lag med solid og mangfoldig bakgrunn, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Utvalget skal analysere endringer som påvirker norsk økonomi med spesiell vekt på:

Effekt på norsk økonomi og næringsliv av endring i internasjonale markeder og handelssamarbeid, inkludert endrede verdikjeder

Pandemiens betydning for norsk verdiskaping

Produktivitet i norsk arbeids- og næringsliv, herunder økt digitalisering

Konsekvenser for inkludering i arbeidslivet

Yngre arbeidstakeres situasjon, behov og muligheter

Bransjer og næringer med særlige omstillingsbehov

Grunnlaget for fremtidens næringsliv, inkludert nye selskaper, nye digitale forretningsmuligheter

Grønn omstilling og bærekraft i forretningsmodeller

Status for generasjonsregnskapet i lys av utgifter til økonomiske krisetiltak

På grunnlag av sine analyser og beskrivelser skal utvalget foreslå målrettede tiltak for økt verdiskaping. Målet med tiltakene skal være å underbygge langsiktige mål om:

 • Styrket konkurransekraft
 • Reduserte klimautslipp og grønn vekst
 • Velfungerende arbeidsmarked og høy sysselsetting
 • Økonomisk bærekraft

Ekspertgruppen består av:

 • Partner Jon Gunnar Pedersen, Larvik (leder)
 • Professor Øystein Thøgersen, Bergen
 • Professor Einar Lie, Oslo
 • Professor Mari Rege, Stavanger
 • Postdoktor Katinka Holtsmark, Oslo
 • Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Moss
 • Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik, Bergen
 • Seniorrådgiver Rune Bjerke, Oslo
 • Prinsipal Birger Steen, München
 • Selvstendig Silvija Seres, Oslo
 • CEO Kristin Kragseth, Stavanger
 • Styreleder Aino Olaisen, Bodø
 • Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim
 • Daglig leder Tore Anstein Dobloug, Ringsaker
 • Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Nesodden
 • Sjeføkonom Øystein Dørum, Oslo

Finansdepartementet opplyser også at det vil bli etablert en referansegruppe for utvalget der de viktigste organisasjonene på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i tillegg til LO og NHO vil bli representert. Du kan lese mer om mandatet her.