Mens innovasjonskraft og gründere skaper overskrifter som aldri før viser en viktig global indeks at vi nordmenn sliter med å holde følge med våre naboer.

Sverige, Danmark og Finland har alle en topp-ti-plassering på den årlige rangeringen av verdens mest innovative land. Norge er helt nede på en 20. plass… 

I tillegg til våre nordiske naboer, har også Sveits, USA, Storbritannia og Nederland fått topp-ti-plassering på «Global Innovation Index 2021». Det er WIPO (World Intellectual Property Organization) som publiserer rangeringen, som er et verktøy utviklet for å sammenlikne innovasjonsnivået i ulike land.

Det er 80 ulike innovasjonsindikatorer som ligger til grunn for rangeringen, og i år har over 130 land blitt vurdert. I indeksen brukes BNP for å sammenligne små og store land.

Resultatet tyder på at Norge ikke får nok ut av de vel 30 milliardene som årlig bevilges til en jungel av ulike støtteordninger.

Årets undersøkelse er spesielt interessant fordi den tar opp effekten av Covid-19 pandemien. Det er tydelig at virkningen av krisen vært svært ujevn på tvers av bransjer, sektorer og land. Mens mange digitale selskaper har forsterket sine investeringer i innovasjon og økt deres FoU -innsats har bedriftene i sektorer som er sterkt rammet av pandemiens strengste tiltak måttet redusere innsatsen.

“Årets globale innovasjonsindeks viser oss at til tross for den enorme innvirkningen av COVID-19-pandemien på liv og levebrød, har mange sektorer vist bemerkelsesverdig motstandskraft – spesielt de som har omfavnet digitalisering, teknologi og innovasjon”, sier WIPO’s generaldirektør Daren Tang i en kommentar.

“Når verden nå kommer ut av pandemien, vet vi at innovasjon er en integrert del av det som må til for å overvinne de vanlige utfordringene vi står overfor og for å bygge en bedre fremtid. Global Innovation Index er et unikt verktøy for å veilede beslutningstakere og bedrifter i å kartlegge planer for å sikre at vi kommer sterkere ut av pandemien.”, avslutter han.

Sammen med Island ligger Norge bak de andre nordiske landene. Direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre er ikke overrasket:

– Mye av næringslivet i Norge er råvarebasert, og rettet inn mot olje og gass. Sammensetningen av næringer bidrar til at vi skårer lavere på innovasjonsindeksen, sammenliknet med de andre nordiske landene.

Myhre mener det er stort potensial for å øke verdiskapingen i andre næringer, eksempelvis helseindustri og teknologi som støtter opp om det grønne skiftet.

– I Norge er vi gode på kunnskaps- og teknologiutvikling, og på å skape nye produkter og tjenester som det er behov for i markedet. Ikke bare i Norge, men også globalt, sier Myhre, og legger til:

– Det er derfor et stort potensial for å bygge nye næringer, og med det flere næringsbein å stå på. Skal vi få til det, må vi ha en fortsatt satsing på produkt- og teknologiutvikling i næringer der Norge har et uforløst potensial.

WIPO er FN sin verdensorganisasjon for immaterielle rettigheter, og har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt. Norge er et av 182 medlemsland.