Norges posisjon svekkes både på teknologi og kompetanse. Våre digitale fortrinn har blitt tatt igjen, og vi taper den internasjonale kampen om de kloke hodene.

Det viser årets utgave av Abelias Omstillingsbarometer som ble presentert på Arendalsuka. Barometeret måler hvordan Norge gjør det i forhold til andre sammenlignbare land på områder som er relevant for omstilling.

– Norges utvikling er svært urovekkende. Teknologi og kunnskap er avgjørende for å skape nye arbeidsplasser, finansiere velferdsstaten, og for å løse de store samfunnsutfordringene.
Når andre land satser og lykkes bedre svekker det norsk konkurransekraft og hemmer utviklingen av en bærekraftig norsk økonomi, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Innen teknologi og digitalisering peker pilene for Norge gjennomgående feil vei. Vi mister topplassering på internettilgang – og hastighet, og vi går tilbake på teknologi og digitalisering både i bedriftene og i befolkningen.  Norsk IKT-sektor er fortsatt så liten at Norge ligger på en bunnplassering. Rapporten viser også at Norge faller på investeringer og bruk av muliggjørende teknologi.

Du finner Omstillingsbarometeret rapporten her.