Med millionstøtte fra Innovasjon Norge og AskersHus utvikler nå EdTech-selskapet EC-play, et verktøy for å bistå skoler i en krevende tid med pandemi, digital undervisning og ny læreplan. 

Nedstengningen av skolene og de stengte grensene medførte full stopp i bedriften 12. mars i år. EC-Play ble dermed tvunget til å skifte fokus fra internasjonale prosjekter i Afrika, India, Asia og Øst-Europa, til lokal produktutvikling for å dekke nye behov i den norske skolen. Da mange norske IT-studenter plutselig også stod uten sommerjobb så EC-Play en mulighet i regjeringens krisepakker og søkte støtte hos Innovasjon Norge.

Everyone can play

EC-Play står for “Everyone Can Play” og som navnet tilsier er målet å gjøre det mulig for alle å lære seg å spille et instrument. Gjennom egenutviklede digitaliserte metoder hevder selskapet at de vil gjøre enhver elev i stand til å spille et instrument første gang de forsøker, uavhengig av ferdighetsnivå. I tillegg har de utviklet et klassebandverktøy basert på et patentsøkt fargekodesystem som gjør det mulig for én lærer å ha undervisning for en hel klasse på ulike instrumenter samtidig.

Musikkfag i endring

Den nye lærerplanen “Fagfornyelsen” setter store krav til endring i musikkfaget. Med statlig støtte har EC-Play startet prosjektet “Music EdTech 2020” hvor IT-studenter fra norske universiteter har jobbet med å utvikle utdanningsteknologi som skal hjelpe skoler og lærere med å møte denne nye utfordringen. Målet var å samle et team med de beste utviklerne til veien videre, og nå sysselsetter EC-Play flere unge studenter.

Store ambisjoner – nå på Folkeinvest

EC-Play har store ambisjoner og markedet på internasjonal basis er stort. I 2019 ble det solgt EdTech-løsninger for 175 milliarder NOK globalt, en vekst på 14.4% fra 2018. Via Folkeinvest, en digital møteplattform som tilrettelegger for investering i oppstartsselskaper, henter selskapet nå inn frisk egenkapital gjennom crowdfunding. Der har de fått en pangstart med over 700.000 NOK allerede første dagen.

EC-Play planlegger å satse internasjonalt gjennom utvikling av en plattform, og trenger nå enda flere utviklere som ønsker å være med på laget.

Vi i InnoMag ønsker lykke til!