Google lederen Lars Bratsberg velger å slutte for ta Europa suksessen Growth Tribe til Norge. Growth Tribe ble startet i 2015 og er nå i syv land.  De har kort fortalt teknikker og verktøy for å identifisere og skape vekst i bedrifter. Til nå har over 10.000 mennesker på tvers av 900 bedrifter tatt i bruk Growth Tribes metoder. Lars Bratsberg har vært i Google systemet i 8 år. De fire siste årene som en del av ledergruppa i Greater-China, som innbefatter Kina, Taiwan, Korea og Hong Kong.

– Det er slik vi jobber i Google. Vi jobber raskt. Vi tester. Vi gjør feil. Vi lærer. Justerer. Tester igjen. Vinner. Det er befriende. Jeg elsker denne måten å jobbe på, så det er naturlig å fortsette med det, nå som jeg slutter i Google, sier Lars Bratsberg i en kommentar.

Med lang fartstid fra Asia spør vi ham også om hvordan han vurderer Norges muligheter i forhold til Kina/Asia?

– Norge er godt posisjonert for å gjøre mye bra. Som med alt annet må man se hva og hvem man konkurrerer mot. Den øvelsen må gjøres globalt. Farten på innovasjon, fremtreden av ny teknologi og nye plattformer går nå i et tempo som krever at man må gjøre de riktige tingene, i riktig rekkefølge, i rett fart. Det byr på en utfordring som betyr at man må jobbe annerledes. Det er det vi lærer bort i Growth Tribe.

Vi skyter også inn et siste spørsmål før den nyetablerte grûnderen med bakgrunn fra et av verdens ledende teknologiselskaper haster videre; Tør du spå om hvor store dere regner med å bli i løpet av de neste tre årene?

– Vårt mål er lære deg de tingene du burde lært på universitetet, men som de ikke lærte deg. Når utviklingen går så fort som i dag, blir det en livslang læring for å henge med og det er grunnen til at Growth Tribe gikk fra konsulent selskap til å bli Europa’s første rendyrkede akademi innen Growth Marketing. Skal vi gjøre en forskjell må vi jobbe med å skalere kunnskapen. Siden 2016 har vi lært opp 10.000 mennesker i 900 selskaper. Growth Tribe Norge skal selvfølgelig bidra til å skalere ytterligere.

Det første kurset går allerede av stabelen 23 og 24 mai på EpiCenter Oslo. Det
nystartede innovasjonshuset i Pilestredet har selskaper i alle fasetter rundt nyskapende teknologi, innovasjon i et akselererende miljø hvor gründere, teknologer og investorer opererer side om side.

– Alle selskaper her har ett mål, det er vekst, sier CEO EpiCenter, Peter Jetzel, “og vi er entusiastiske over at Growth Tribe har valgt oss som sin base når de lanserer i Norge.

– EpiCenter er den perfekte plassen å holde våre Crash-kurs i Growth Hacking på, avslutter en smilende Lars Bratsberg.