Ny bærekraftsdirektør i Aker BioMarine

Runa Haug Khoury er ansatt som ny direktør for bærekraft i Aker BioMarine. 

Haug Khoury kommer fra miljøstiftelsen Bellona, der hun har ledet fagavdelingen og vært del av stiftelsens ledergruppe. Hun har tidligere bakgrunn fra DNV GL og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og London School of Economics med en spesialisering innen miljøøkonomi og politikk.

– Jeg har en grunnleggende tro på å drive miljørettet endring fra innsiden av næringslivet. På dette området har Aker BioMarine vært et selskap som tør å gå foran og ta tydelig standpunkt for å ytterligere drive industrien i en bærekraftig retning, sier Khoury i en pressemelding.

Aker BioMarine har siden 2006 drevet fangst og foredling av krill i Sørishavet. Selskapet eier hele verdikjeden og leverer ingredienser innen oppdrettsnæringen, markedet for dyrefôr samt helse- og ernæringsindustrien.

– Jeg gleder meg spesielt til å ta fatt på helseaspektet ved bærekraft. For å møte behovet til en stadig økende befolkning og samtidig redusere helseutgifter knyttet til livsstilssykdommer, er det ingen tvil om at vi må tenke nytt om havet som framtidsåker. Vi må satse på nye marine ressurser, sier Haug Khoury.
Bærekraft som konkurransefortrinn

Aker BioMarine integrerte tidlig bærekraft i sin forretningsmodell. Selskapet har som visjon å bidra til å forbedre menneskers og dyrs helse uten å gå på kompromiss med planeten.

– Vår virksomhet er basert på naturressurser og en langsiktig og bærekraftig utvikling er avgjørende for både vår og økosystemets eksistens. Vi har gjort mye, men har et stort fokus på videreutvikling. Da er det viktig å ha engasjerte og flinke mennesker på laget som driver bærekraftssatsningen vår fram. Runa har en spennende bakgrunn og bred erfaring innen bærekraft både fra næringslivet og ideell sektor, internasjonalt og lokalt og var derfor en soleklar kandidat for oss, sier Kristine Hartmann, konserndirektør i Aker BioMarine.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Vi anbefaler:

Translate »