Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) ble torsdag valgt til ny leder av næringskomiteen på Stortinget. Han bytter komité med Marit Arnstad som går til Energi- og miljøkomiteen, i tillegg til rollen som parlamentarisk leder for Senterpartiet.

Pollestad er 35 år, utdannet jurist og representerer Rogaland Senterparti på Stortinget. Han har vært politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet, politisk rådgiver og statssekretær i Olje- og energidepartementet og statssekretær i samferdselsdepartementet.

Han møtte tre år som fast møtende vararepresentant i forrige stortingsperiode og satt da i Arbeids- og sosialkomiteen. Ved valget i 2013 ble han valgt til stortingsrepresentant og sitter nå i Energi- og miljøkomiteen.

– Jeg er glad for tilliten stortingsgruppa har vist meg, og ser frem til å jobbe med et politikkområde som er svært viktig for Senterpartiet. Verdiskaping og vekst i hele landet vil være det viktigste for meg

Geir Pollestad

Nyvalgt leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er fornøyd med det nye laget han nå skal lede.

– Geir Pollestad er en erfaren og dyktig politiker som med dette får en viktig posisjon i norsk næringspolitikk, sier Slagsvold Vedum på Senterpartiets hjemmeside.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here