-Det er en spennende utfordring å ha blitt ansatt som ny administrerende direktør for SMB Norge.

Jørund Rytman tiltrer som ny administrerende direktør i SMB Norge i dag, og Innomag er det første mediet som har fått snakke med den nyutnevnte direktøren.

Jeg er opptatt av at vi skal være en enda mer synlig næringsorganisasjon i fremtiden – og gjerne både utfordre status quo og kanskje til og med provosere en lille smule. For eksempel mener jeg at vi i SMB Norge med fordel kunne ta over en god del av de oppgavene Innovasjon Norge nå har.

Vi møter en fremoverlent og erfaren leder som med tre stortingsperioder bak seg må kunne betegnes som en erfaren ringrev med god kjennskap til politikkens irrganger. Han lover å være «skikkelig fremoverlent» på vegne av sine om lag 5.000 medlemmer. Og å jobbe for at de som enda ikke er blitt medlemmer av organisasjonen, forhåpentligvis vil bli oppmerksomme på hvor fordelaktig det vil være for dem å bli det.

 

Innovasjon

-Men Innovasjon Norge, er ikke det å gape litt vel høyt?

-Noen vil kanskje mene det, men jeg har aldri forstått hvorfor vi må ha et stort og tungrodd statlig byråkrati som skal forvalte de støtteordningene og mulighetene som politikerne har stilt til rådighet for innovasjonsarbeidet rettet mot SMB markedet.

– Hadde vi i SMB Norge fått like mye over statsbudsjettet som Innovasjon Norge er jeg sikker på at SMB Norge hadde klart å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer enn vi gjør nå. Og faktisk også reddet flere bedrifter fra konkurs. – Det er egentlig litt rart at nesten ingen norske politikere setter det på dagsorden og debatterer hvorfor vi i Norge er dårligst på innovasjon i Norden. Vi burde jo ha vært best i verden!

– Den som tar seg bryet med å se litt nærmere på hvordan små og mellomstore bedrifter opplever sitt møte med virkemiddelapparatet i Norge, vil finne ut at det er ganske store utfordringer på dette området. Det var ikke uten grunn tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen betegnet området som en virkemiddeljungel. La meg også legge til at vi i SMB Norge feirer 30 års jubileum neste år, og således har eksistert lenger enn Innovasjon Norge som ble etablert i 2003.

-La meg også nevne Kapitalfunn, en i utgangspunktet god statlig ordning som er tenkt å komme mindre bedrifter og startups til gode. Problemet er at den kommer ikke frem til de tiltenkte mottagerne. Årsaken er et regelverk som altfor få kjenner til. Faktisk har jeg hørt flere gründerbedrifter som har henvendt seg til f. eks. Skatteetaten, og fått beskjed om: Ta en telefon til Rytman hos SMB Norge. Han kjenner godt til regelverket og ordningene.

– Det er hyggelig å bli spurt, det er ikke det. Og vi er her for medlemmene våre. Men jeg håper å kunne bidra til at vi kan bygge videre på den goodwill vi har fått i revidert nasjonalbudsjett i år: Der fikk vi en egen post på statsbudsjettet sammen med stiftelsen Rettferd for å drive med gratis rådgivning til næringsdrivende som har fått problemer på grunn av Korona-situasjonen. Dette er vi både glade og takknemlige for, og det er også de bedriftene som på denne måten har kunnet søke råd i en vanskelig situasjon.

-Men det er ikke nok?

-Nei, og det har politikerne tatt høyde for. Men som jeg var inne på tidligere, er det et spørsmål hvorvidt man skal ty til et tungrodd og ofte vanskelig tilgjengelig statlig byråkrati for å administrere disse ordningene, eller om vi, som organiserer de små og mellomstore bedriftene her i landet, kanskje kunne ha gjort jobben bedre. En viktig grunn til det, vil i så fall være et vi er tett på de bedriftene det gjelder, og derfor vil kunne komme med rådgivning som er målrettet og direkte til fordel i hvert enkelt tilfelle. Vi ser gang på gang at Innovasjon Norge feiler i sine satsinger, og jeg mener at dette skyldes at de ikke er fleksible nok, sier en engasjert Rytman. Han føyer til at det kan virke som at hver gang politikerne skal løse et problem, så sender de det bare over til InnovasjonNo rge. Dette er en automatikk han gjerne vil ha slutt på, og han akter å bidra til å gjøre SMB Norge synlige for dem som vil ha noe gjort, enten det er politikere eller andre.

 

Solid bakgrunn

Når SMB Norge nå har satset på Jørund Rytman som ny administrerende direktør, har organisasjonen for første gang valgt å ansette en person med solid parlamentarisk bakgrunn: Rytman har sittet både i Stortingets Finanskomité (8 år), Næringskomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen, i tillegg til at han har erfaring fra både bystyre og fylkestinget, og har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og sjefskurset på Forsvarets Høgskole. Han kommer fra stillingen som leder av SMBs politiske avdeling, som han har ledet i snart 4 år. Rytman erstatter Kristin Hofstad, som har ledet organisasjonen i noen måneder.

-Hvor viktig tror du det er for jobben din at du har erfaring som stortingspolitiker – og som lobbyist?

-Jeg mener jo at når man har sittet på Stortinget i 12 år – i relevante komiteer – har man skaffet seg en erfaring som man rett og slett ikke får andre steder. Dessuten har arbeidet i de fire årene som har gått, også bydd på nye utfordringer, samt skapt nye bekjentskap.

-Har du noen programerklæring som påtroppende direktør?

-Haha, nei det har jeg ikke tenkt på akkurat. Annet enn at vi skal gjøre en formidabel innsats for å gjøre oss relevante for medlemmene våre, og for dem som ennå ikke har sluttet seg til våre rekker. Målet er jo så klart å øke medlemstallet kraftig, og det fikk vi også signaler om på kongressen vår, som ble avholdt for om lag halvannen måned siden. Der ble det tatt til orde for åpenhet og transparens i samfunnet, og det må også gjelder både støtteordninger og oss selv. Vi skal følge opp av alle krefter, og som sagt tar vi sikte på å bedrive intensivt rekrutteringsarbeid. Kanskje også satse internasjonalt i større grad enn vi har gjort, for vi har jo en rekke søsterorganisasjoner verden rundt, og det kan nok være mange synergier å hente i et tettere samarbeide, tror Rytman.

-Så nå får vi se et SMB Norge på offensiven?

-Jeg vil jo håpe at folk synes vi har vært på offensiven en god stund allerede. Men det er riktig at vi tar sikte på å doble medlemsantallet vårt, og skal vi få til det, må vi faktisk legge oss ekstra i selen for å fremstå som et attraktivt alternativ for våre medlemmer. Husk også på at 99% av norske virksomheter har under 100 medarbeidere så det er fullt mulig å klare målsettingen.

-La meg likevel avslutte med å si at vi må bygge sten på sten, og det handler mye om å evne å nå ut til bedriftene med budskapene våre, og da må vi kanskje også jobbe litt smartere, avslutter den energiske nye sjefen for SMB Norge.